ROTTERDAMSCHE LLOYD

 

Oprichter en zeilvaarder Willem Ruys J.D. zn. overleed in 1901 op

64-jarige leeftijd, twee zonen volgden hem op ….

Oudste zoon: Willem Ruys  W.zn..

Jongste zoon: Daniël Theodorus Ruys.

1. STOOMBOOT REEDERIJ ROTTERDAMSCHE LLOYD

1870 – 1881

In 1875 ontstond uit de trotse zeilvloot van de grondlegger Willem Ruys J.D.zn. de “Stoomboot Reederij Rotterdamsche Lloyd”. Eerst werd met een klein gecharterd vrachtschip van ruim 1200 ton, het ss Ariadne gevaren. Vanaf 1875 met, voor eigen rekening gebouwde, schepen zoals het ss Groningen, het ss Friesland, het ss Torrington en het ss Hampton. Deze schepen werden, in samenwerking met de Engelse Commercial Steamship Company, in Januari 1875 ondergebracht in de “Stoomboot-reederij Rotterdamsche Lloyd” onder de directie van Wm Ruys & Zonen Zij gingen vervolgens vracht en passagiers tussen Nederland en Nederlands Indië vervoeren.

…………………………………………………

 

Advertentie uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 januari 1875 waarin voor het eerst de naam “Rotterdamsche Lloyd” werd gebruikt. Een geregelde stoomvaart naar Java o.a. met het ss Groningen.

 

………………………………………………………

2. DE EERSTE SCHEPEN VAN DE ROTTERDAMSCHE LLOYD

Het eerste schip van de Rotterdamsche Lloyd was in feite het vrachtschip ss ARIADNE (1) dat  op 22 maar 1870, tijdens de bouw, in Engeland werd gekocht. Daarna volgde de stoomzeiler ss FOP SMIT (1871) en de stoomzeiler SPARTAN (1), eveneens 1871. Aan het vierde schip, de stoomzeiler ss Groningen besteden wij hieronder extra aandacht.

Het ss Ariadne (1) – 1870

het ss Fop Smit – 1871

De Spartan (1) – 1871

DE ONDERGANG VAN HET STOOMZEILSCHIP ss GRONINGEN. 

1874 – 1876

Op 24 November 1874 werd het te water gelaten en op 7 Februari 1875 werd het, 120,21 meter lange, schip opgeleverd door C. Mitchell & Co., Newcastle-upon-Tyne aan de Stoomboot-reederij Rotterdamsche Lloyd. Het schip voer tussen Nederland en Nederlands-Indië. Via de belangrijkste route Southampton–Marseille–Singapore–Tandjong Priok is het 9191 zeemijlen van 1852 meter (ca. 17.000 km). Haar eerste reis begon op de dag van oplevering, namelijk op 7 Februari 1875. Voor een uitgebreide beschrijving en het verkrijgen van diverse interessante overblijfselen van het ss Groningen zie het websitehoofdstuk: “Groningen”.

 

De bouwtekening van zowel het ss Groningen als het ss Friesland

Een artist-impression in de vorm van een plakplaatje voor  een scheepvaartalbum.

……………………………………………………………..

Stranding van het ss Groningen dd. 6 januari 1876 op de (huidige) Maasvlakte en aldaar gezonken.

…………………………………………………………………

ORIGINELE ONDERDELEN VAN HET ss GRONINGEN

In 2022 maar liefst 148  jaar oud en onderdeel van de ‘

‘Ed van Lierde –Collectie,  te zien bij het Lloyd-Atelier te Netersel!

Overzicht van in 2007 opgebaggerde en door Ed van Lierde geconserveerde overblijfselen.

Uit de machinekamer: Koperen vetpot voor smering.

Grote brokken steenkool voor de Schotse ketel.

………………………………………………………………

De scheepsschroef van de Groningen.

……………………………………………………………….

 

3. STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ROTTERDAMSCHE LLOYD

1881 – 1883

Van  1881 t/m 1883 veranderde de naam “Stoomboot-reederij Rotterdamsche Lloyd” in “

Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd”.

4. N.V. ROTTERDAMSCHE LLOYD

1883 – 1947

Op 15 Juni 1883 werd de “Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd” omgezet in de nieuwe vennootschap “N.V. Rotterdamsche Lloyd” met een kapitaal van 4.033.000,- gulden, onder directie van Willem Ruys & Zonen.

Omdat rond de eeuwwisseling al duidelijk werd dat samenwerking met een aantal andere Nederlandse rederijen noodzakelijk was, werd in 1908 door de N.V. Rotterdamsche LLoyd, de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij de Nederlandsche Scheepvaart Unie (NSU) opgericht. Deze naamloze vennootschap is vervolgens door de inventieve en inspirerende redersfamilie Ruys in de vaart op Nederlands Indië groot geworden. Hoewel deelname aan de Eerste Wereldoorlog Nederland en Nederlands-Indië bespaard bleef, werd door vordering van een aantal RL-schepen en uitvaardiging van een aantal zeer belastende maatregelen een voortvarende verdere ontwikkeling van de rederij belemmerd.

DE ROTTERDAMSCHE LLOYD IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

1940 – 1945

De Tweede Wereld oorlog had in de jaren ’40/’45 van de twintigste eeuw een groot gat geslagen in de Rotterdamsche Lloyd -vloot, vele opvarenden verloren daarbij het leven. Zie onder andere het hoofdstuk: 1e & 2e Wereld Oorlog, website-link:https://lloydatelier.nl/tweede-wereldoorlog/en het ‘ss SLAMAT’ dat geheel gewijd is aan de grootste ramp in de Nederlandse Koopvaardij geschiedenis, website-link: https://lloydatelier.nl/slamat-herdenking-2011/

Nederlands-Indië werd door de Jap overlopen en geknecht en Soekarno zag kans om, gebruikmakend van de oorlog, de onafhankelijkheid uit te roepen. In 1945 was de republiek ”Indonesië” formeel een feit. Pas in 1949 was Nederland aan de overdracht toe. Opmerkelijk snel was de Rotterdamsche Lloyd er weer bovenop en in 1948 was het aantal reizen van en naar Indië weer terug op het niveau van 1939.

De titel van het meest prominente boek over de Rotterdamsche Lloyd in de Tweede Wereldoorlog is luidt: “Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd ’40-’45”

Dit en is geschreven door Nico Guns en Frans Luidinga. Voor meer bijzonderheden en bestelmogelijkheden verwijzen wij naar onze website-link: https://lloydatelier.nl/boeken-over-lloyd/

 

 

DE GEVOLGEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG EN DE INDONESISCHE VRIJHEIDSSTRIJD

VOOR DE N.V. ROTTERDAMSCHE LLOYD

De zware slagen van de Tweede Wereldoorlog heeft de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, weliswaar met de hulp van de Nederlandse overheid, opmerkelijk goed weten op te vangen. Tijdens de oorlog verloor de N.V. Rotterdamsche Lloyd vele opvarenden, die door de Vaarplichtwet moesten blijven varen, met doorgaans veel te weinig middelen om zich op zee te verdedigen. Het aantal schepen werd meer dan gedecimeerd: De Rotterdamsche Lloyd ging in 1940 de oorlog in met 31 zeeschepen waarvan het in 1945 nog maar 10 zeeschepen over had (- 63%)! zie mutatielijst hierboven.

 

5. DE KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD N.V.

.

1947 – 1970

In 1947 ontstond de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v. (KRL). Ter gelegenheid van het in de vaart komen van het roemruchte vlaggenschip, ms Willem Ruys had het Hare Majesteit Koningin Wilhelmina behaagd de N.V. Rotterdamsche Lloyd het predikaat “Koninklijke” te verlenen (zie de oorkonde hieronder).