EXPOSITIES IN HET VERLEDEN

 

ONZE WILLEM RUYS VAART NAAR BREDA ……….

1 december 2018 – 13 januari 2019       

 

Stedelijk Museum -Breda

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ditmaal bestond de bruikleen uit het scheepsmodel van de Willem Ruys. 

 

 

EXPOSITIE ‘ROTTERDAMSCHE LLOYD’ TE VLISSINGEN

17 januari tot 5 oktober 2018        

Op woensdag 17 januari jl. werd door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (KRL-Museum) bij gastheer Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen een expositie geopend met een prominente link tussen de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’. Deze scheepswerf was in de periode 1882 t/m 1947 hofleverancier van ‘de Lloyd’ .

Het is alom bekend dat de scheepswerf ‘De Schelde’ in het verleden vele zeeschepen met Indische namen heeft gebouwd. Het Museum Scheldewerf richt zich op deze bekende Zeeuwse werf en Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft momenteel nog een directie relatie met Indonesië. Het KRL-Museum wil met het inrichten van deze, zes-maanden-durende, expositie getuigen over dit roemrucht scheepvaart-verleden dat zich uitstrekte tot en met de Gordel van Smaragd.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

     

Drie organisaties pakken met deze expositie een historische draad op en doen dat tegelijkertijd op twee locaties, namelijk: in het hoofdkantoor van Damen Schelde alsook in het Museum Scheldewerf, beide aan De Willem Ruysstraat te Vlissingen. Genoemde organisaties zijn onlosmakelijk verbonden met Nederlands Indië en Indonesië. Het is om deze reden dat Wieteke van Dort bij de opening van deze expositie, letterlijk en figuurlijk, de Indische toon heeft gezet. Ook TV-persoonlijkheid Gerard Cox gaf acte de presence.

Tijdens de opening werd ‘De Blaas’, de bij veel Vlissingers zeker nog bekende fabrieksfluit, door de Damen Schelde directie aan het Museum de Scheldewerf geschonken. Bij die gelegenheid werd de fluit uiteraard geblazen en vanaf dat moment tot medio juli 2018 zijn geïnteresseerden bij beide exposities welkom.

 

 

FOTO-RAPPORTAGE OPENING

1. Voorbereiding en aankomst genodigden

De koffiedames staan paraat!

Gehavend of niet, ook Bep Hofs is er bij!

Museum Scheldewerf Bestuursvoorzitters Djoeke Roos (links) en Bestuursvoorzitter KRL-Museum Ed van Lierde (rechts) ontvangen de genodigden.

De twee deelnemende bestuursvoorzitters

Wieteke zingt in en de laatste dingetjes worden doorgenomen

Comité lid van Aanbeveling Gerard Cox is weer van de partij!

De vereniging van Gepensioneerden Wm. Ruys & Zonen is ook present!

Nóg meer Lloyd-mannen en geïnteresseerden.

2. De expositie in het directiekantoor van Damen Schelde Naval Shipbuilding

 

Familie Meijer komt met de Patria in Tandjong Priok aan – 1930

Olieverf van het ms Indrapoera – 1930 met op de achtergrond de scheepsmodellen van Slamat en Willem Ruys.

 

Onze Djongos, de expositie overziende

Doorlopende Lloyd-films op de monitor

De Slamat en Willem Ruys gezusterlijk naast elkaar

Een scheepsmodel van het eerste schip van Willem Ruys, het barkschip Cornelis Wernard Eduard – 1939

Kapitein Tjalling Luidinga met de Slamat-wimpel in zijn hand

Een olieverfschilderij van het ss Gedé, een geschenk van de Franse Gemeente ‘Port la Nouvelle’ – 2017

 

Een Lloyd-Djongos bij stoel en salontafel van de Baloeran en ’n Tambora-stoel – 1910

…………………………………………………………………………………

De vertrekkende Willen Ruys met daarvóór een Indrapoera-reddingsboei.

…………………………………………………………………………………….

De Jubileumplaat van de Koninklijke Maatschappij De Schelde – 1950

Een beroemd Lloyd-affiche en het eerste zeilschip van Willem Riys J.D.Zn. op de achtergrond.

3. De simultaan-expositie in Museum Scheldewerf

Het Museum Scheldewerf aan ‘De Willem Ruysstraat’.

 

De Dames-vrijwilligers klaar voor de genodigden.

 

 

Twee art-deco stoelen van het ms Baloeran – 1930

 

4. Openingshandelingen.

De genodigden zijn er klaar voor!

Twee BN-ers tevens Lid van ons Comité van Aanbeveling

Ceremoniemeester Nico Guns

Gastheer: Financieel-directeur Ronald Suhlman heet allen van harte welkom

De onderkant van de trap laat indrukwekkend scheepsnamen zien, gebouwd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’.

 

Ed van Lierde memoreert de nauwe samenwerkingsband tussen KMS en de Lloyd ….. toen en nu!

Wieteke met haar muzikale omlijsting

Kees Maas reikt ‘de Blaas’ aan Doeke Roos uit

Doeke Roos met ‘de symbolische Blaas’

…………………………………………………………………………………

‘De Blaas’ wordt geactiveerd!

…………………………………………………………………………………….

Het trappenhuis naar de 1e verdieping is op zich al puur maritiem erfgoed.

Hand in hand naar de daadwerkelijke opening door Wieteke.

Tante Lien opent de expositie.

 

 

VIDEO VAN DE OPENINGSHANDELINGEN VAN RTV-VLISSINGEN

18 januari 2018

Speel video af door onderstaande link aan te klikken

www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/25666/Opening_expositie_rederijen_Rotterdamse_Lloyd_en_KMS.html?src=social-email

 

 

5. De genodigden bewonderen het Rotterdamsche Lloyd erfgoed.

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

 

 

 

MEDIA OVER DE OPENING EN DE EXPOSITIE

 

Provinciale Zeeuwse Courant – 18 januari 2018

Schuttevaer – 25 januari 2018

De Oud Rotterdammer

1 februari 2018

 

 

LLOYD-EXPOSITIES IN HET VERLEDEN – 2014

DE KUNST VAN HET REIZEN

van 28 juni t/m 26 oktober 2014

Het ‘Historisch Museum Ede’ had, in het kader van haar tentoonstelling ‘De Kunst van het Reizen’ van 28 juni t/m 26 oktober 2014, een bruikleenverzoek aan ons museum gedaan. Naast voorwerpen uit onze museum-collectie en de collectie van het Historisch Museum Ede zelf, zijn de voorwerpen in bruikleen uit o.a. particulier bezit, het Nationaal Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn en nog enkele andere musea.

Reizen is van alle tijden. Vroeger werden nieuwe werelden ontdekt per zeilschip, later werden reizen gemaakt per koets, trein of oceaanstomer. Naast het reizen in z’n algemeenheid, gaat de aandacht in deze tentoonstelling ook uit naar repatriëring en troepentransport. Ook de finesses van dat reizen met betrekking tot reisbenodigd-heden en attributen spelen een rol.

 

Het museum in het voormalige station te Ede

 

 

LLOYD-EXPOSITIES IN HET VERLEDEN – 2013

Indië in Den Haag ………. een eeuwenoude band 

van 19 april t/m 15 augustus 2013Den Haag en Indië zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nergens in Nederland liet de voormalige kolonie zoveel sporen na als in de residentie en door niemand anders werd het verlies van de Indische archipel zo sterk gevoeld als door de ‘Weduwe van Indië’, zoals de stad nog steeds wordt genoemd. Het Haags Historisch Museum heeft daarom in 2013 uitgebreid aandacht betseed aan de herinneringen aan Indië en aan de cultuur die Nederlands-Indië bracht naar Den Haag. In verschillende thema’s (kunst, literatuur, reizen, muziek en eten) illustreert het museum de sterke band die de stad heeft met de voormalige kolonie. Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum heeft daarbij het onderwerp ‘reizen’ voor haar rekening genomen.

De expositiebrochure.

Een afgewogen erfgoedkeuze.

 

 

Frans Luidinga, één van de voor de hand liggende bezoekers.

………………………………………………………………………………

Een prachtig gedenkboek.

………………………………………………………………………………..

 

 

LLOYD-EXPOSITIES IN HET VERLEDEN

De Laak – Eindhoven van 2011 t/m 2018,

Onder bezielend gastheerschap van rentmeester Lean Amsterdam.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

 

 

LLOYD-EXPOSITIES IN HET VERLEDEN

St. LAURENSKERK- 2011

Expositie tijdens de Grote Slamatherdenking in de Sint Laurenskerk te Rotterdam

27 april 2011

 

De Slamatramp op papier.

Archivaris Jaap Lucas geeft uitleg.

De fotoboeken van de Slamat worden uitgebreid geraadpleegd.

Kunstschilder Michiel Romeijn laat zijn Lloyd-oeuvre zien.

 

 

 

LLOYD-EXPOSITIES IN HET VERLEDEN

OorlogsVerzetsMuseum 

Expositie: ‘Rotterdam oorlogshaven’

Januari 2010 – juli 2010

Het museum, tussen gracht en viaduct.

Het scheepsmodel van de Dempo.

Olieverfschilderij van Take L. Petrejus over de U-Boot aanval 1944.
…………………………………………………………………………………………..

Na een torpedo-voltreffer, de zinkende Dempo.

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

LLOYD-EXPOSITIES IN HET VERLEDEN

22 en 23 november 2008 – Scheepvaart en Transport College

In het kader van “175 jaar Zeevaartonderwijs Rotterdam” heeft het Scheepvaart en Transport College (STC), gevestigd aan de Lloydstraat in het Lloydkwartier te Rotterdam (direct naast ons oude Lloydkantoor aan de Lloydkade) een aantal festiviteiten georganiseerd. Op vrijdag 21 november 2008 waren er 500 genodigden aanwezig en op zaterdag 22 november was er een open dag.

Het rijk is nu nog aan de vrijwilligers.

 

Een sjieke ‘show table’ staat op bezoekers te wachten.

Uitgebreide info over de Slamatramp.

Het Indisch hoekje: Dempo-tafel en -stoel, en vitrine met Indisch erfgoed.

Gerard Rijneveld en Jaap Smoor (✝️ 8 november 2013).

………………………………………………………………………………………….

Martien Jonker, Chris van der Schaaf en Ed van Lierde.

…………………………………………………………………………………………

 

Aan de monitor/brochuretafel wordt info opgezogen.

Het scheepsmodel van de Willem Ruys.

Op de achtergrond de Loire Lloyd, op de voorgrond de originele scheepsbel van de Mersey Lloyd.

Kees Amsterdam wil nog entree betalen?

 

 

 

LLOYD-EXPOSITIES IN HET VERLEDEN

St. LAURENSKERK – 2008

25 oktober 2008

Een opvallende plek in het ‘kruis’ van de Laurenskerk.

Astrid Wickel-Smit en Maarten van der Lugt.

………………………………………………………………………………………….

Lou Veltman en Frans Luidinga.

………………………………………………………………………………………..

 

 

LLOYD-EXPOSITIES IN HET VERLEDEN

Expositie tijdens de Slamatherdenking te Oudehorne – 2007

Vlnr. B.E. Ruys, Mr. Fairweather, Britse Ambassade, echtgenoot en Mrs. Rachel Fry, Nieuw Zeelandse Ambassadeur.

(Hoge) gasten in de ongebouwde carport.

Lloyd-oorlogs-erfgoed in het groen.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..