ONZE ACHTERBAN

 

 

 

Met een trouwe achterban zal het altijd goed komen !!

Zoals de aangemonsterden (het aantal en hun enthousiasme) bij het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum voorwaarde voor succes is geweest, zal dat bij het Lloyd-Atelier ook het geval zijn. Het gaat hierbij om het binden van mensen aan het Lloyd-Atelier, die in feite al in de Lloyd geïnteresseerd zijn. De wijze waarop het Lloyd-Atelier haar achterban wil interesseren zal op een ander wijze gebeuren dan dan bij het KRL-Museum gebruikelijk was. Het kernwoord nu  is vooral: “SAMEN”

 

Een andere organisatie ……. een andere invalshoek

KRL-Museum

Bij het KRL-Museum werden de operationele, dagelijkse kosten van het museum voor het grootste deel opgebracht door de toenmalige achterban: “de aangemonsterden”. Met de aldus ter beschikking gestelde riemen werd geroeid. Voor bijzondere projecten werd overigens, telkens met succes, fondswerving gepleegd.

Lloyd-Atelier …… een stichting!

Het ‘Lloyd-Atelier’ is een werknaam, gebruikt door de in maart 2023 opgerichte Stichting ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’, met exact dezelfde doelstelling als het KRL-Museum, maar zonder energieverslindend bestuur, minder verplichtingen, minder rompslomp! Zoals u van mij gewend bent, probeer ik ook van het Lloyd-Atelier een succes te maken.  ‘Achterbanners’ betalen geen aanmonstergeld meer en er wordt, zoals al de gewoonte was, geen entree gevraagd. De Lloyd-Toko waar, voor het goede doel, wat centjes werd verdiend, is gesloten.

E-magazine ‘LLOYD-MAIL’

Hoe opmerkelijk is het dan dat ook het E-magazine: LLOYD-MAIL een gratis service is geworden? Dit kan doordat het inderdaad een E-magazine betreft en er dus geen sprake is van drukkosten, noch verzendkosten. Ook inzage in de vele Lloyd-video’s is voor onze achterban, onder bepaalde voorwaarden, gratis geregeld.

In de projectsfeer verandert er niet veel; weliswaar heeft onze stichting geen ANBI-status, maar veel  fondsen geven gelukkig ook een financiële bijdrage aan projecten van niet ANBI-stichtingen. Zo zijn er in het prille bestaan van het Lloyd-Atelier, met de hulp van haar achterban de volgende projecten gerealiseerd:  

1. Opbouwproject Lloyd-Atelier

2. Project: Lloyd-Vlaggenmast

3. Project: Tambora-stoel,

4. Project: Baloeran stoel

5. Project: Opening Lloyd-Atelier en de medio 2022 lopende projecten:

6. Project: renovatie Samarang glas-in-loodraam

7. Het Lloyd-treinenproject en

8. De renovatie van het ss Zeeland.

9. De renovatie van het ms Seine Lloyd.

10. De aankoop van een prachtig scheepsmodel van het ss Tabanan.

11. Op richting van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage, genaamd Lloyd-Atelier.

Nu het Lloyd-Atelier een stichting is geworden, komen ook de Indonesië-projecten weer in beeld, te beginnen met het Bogor-project dat in 2019 nog door de nieuwe bestuurders was ontmanteld. Momenteel beleven we een doorstart van het Bogor-project.

 

 

Het Lloyd-Atelier blijft in de nabije toekomst hopen op uw financiële steun !

Door eerst aan de achterban te laten zien waar het Lloyd-Atelier werkelijk voor staat en met de wijsheid uit het verleden hoop ik inderdaad dat onze achterban in de toekomst, daar waar noodzakelijk, financieel support wil blijven geven.

EEN KLEINE BIJDRAGE ? …………… JA GRAAG!

Als ook u zo af en toe het Lloyd-Ateliereen financieel wil ondersteunen, houd ik me uiteraard méér dan aanbevolen. Als dat het geval mocht zijn, graag het bedrag storten op het speciale Atelier-rekeningnummer:

NL 46 RABO 0341072567

ten name van Ed van Lierde met s.v.p. de toevoeging: “Bijdrage in de lopende kosten Lloyd-Atelier”.

Alvast hartelijke dank!

 

 

Ook ‘fysieke’ steun!

In de tweede helft van 2019 is het Lloyd-Atelier een wirwar van draden geweest: blauwe, bruine, zwarte en geelgroene draden, vanuit alle hoeken en gaten, zoveel mogelijk voor het oog weggewerkt. De draden kwamen, hetgeen uiteraard de bedoeling was, netjes bij spotjes, schakelaars en stopcontacten bijeen. De electriciteitsleidingen werden zoveel mogelijk weggewerkt, waar dat niet kon, in de kleur van de muren en/of balken geschilderd. Zoals bekend zijn oud Lloyd-Werktuigkundigen, Arie de Waardt en Harry van der Brugh hoogst verantwoordelijke voor dit ‘licht in de duisternis’ en wat mij zeker ook ook aansteekt, is het enthousiasme waarmee deze ‘krasse knarren’ dit allemaal doen. Hierboven ziet u Arie & Harry op een professionele manier een ‘electriciteitsdraad trekken!’

Hey meesters! das wat anders dan in zo’n hete vetschuur, niet dan? Nogmaals hartelijk dank voor jullie onmisbaar support!

 

 

De volgende organisaties, instellingen en personen steunen het Lloyd-Atelier, hetzij financieel, in natura of beide ……

 

 

De heer Hein van Ameijden, President-directeur van Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen, de kraamkamer van veel Lloydschepen, heeft de projecten die ik door de jaren heen heb geïnitieerd, niet alleen gevolgd maar ook financieel gesteund. We hebben het over zijn grote interesse in Indonesië, waardoor hij in een vroegtijdig stadium bij ons Batavia-project betrokken raakte. “Damen/Schelde’ heeft zowel het Batavia- als het Medan-project ‘in natura’ gesteund door sponsoring van de buitenlandse project-reiskosten. Vervolgens gaf hij het KRL-Museum, in 2018, negen maanden lang, een prachtig en succesvol expositiepodium in de scheepsbouwtempel te Vlissingen. 

Website: www.damen.com/en/companies/damen-schelde-naval-shipbuilding

Tekst-Toko heeft er jarenlang voor gezorgd dat de communicatie-uitingen van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum ‘onder de loupe werden genomen’, voordat deze de openbaarheid in gingen. Het Lloyd-Atelier krijgt, ook in dit opzicht, haar gratis support. Overigens zijn de Tekst-Toko diensten bedoeld voor ondernemers, studenten, auteurs, etc. Tekst-Toko concentreert zich daarbij met name op spelling, grammatica en stijl van rapporten, brochures, e-boeken, webtekst, etc.

Website: www.tekst-toko.nl

Oud Lloyd-WTK’s Arie de Waardt en Harry van der Brugh hebben eind 2019, begin 2020 de elektriciteit van het Lloyd-Atelier aangelegd. Hun werkzaamheden waren een zeer gewaardeerde ‘bijdrage in natura’, de materiaalkosten waren voor rekening van Ed van Lierde.

De heren hebben niet alleen sec de elektriciteit, volgens de huidige normen en eisen, aangelegd, maar hebben dat ook op een manier gedaan dat de getoonde Lloydcollectie-items ten volle tot hun recht komen. De verlichting ademt bovendien een gezellige sfeer uit. 

 

Koninklijke van der Wees groep zal de Lloyd-Vlaggenmast, als deze bij Marine repair B.V. is geconstrueerd, naar het Lloyd-Atelier te Netersel vervoeren. Koninklijke van der Wees is dankzij ‘bemiddelaar’ Arie van der Waardt al eerder een trouw Lloyd-supporter gebleken (vervoer en opstelling/opslag van de Modjokerto-motorreddingssloep). Koninklijke van der Wees voert weg- en watertransporten uit, denk bijvoorbeeld aan het vervoer van windmolenvleugels en nieuwe bruggen, dit dankzij een uitgebreide vloot pontons, sleep- en duwboten. Met  550 meter lange kade biedt men ook vele op- en overslag mogelijkheden. 

Website: www.vanderwees.nl

…………………………………………………….

Marine Repair B.V zal het lassen van de Lloyd-vlaggenmast ‘in natura’ op zich nemen.

Bij Marine Repair B.V. kan men terecht voor verschillende disciplines op het gebied van las- en constructiewerk. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in het uitvoeren van schadeherstelwerk aan schepen en of installaties, industrieel of maritiem. Dit alles wordt op locatie verzorgd. 

Website: www.marinerepair.nl

…………………………………………………………………………………….

Donateur: Puck Willemstein

Puck is  in de ‘early days’ bemanningslid bij de Willem Ruys Civiele Dienst geweest. Hij heeft zich een méér dan trouw supporter van het KRL-Museum getoond en helpt het Lloyd-Atelier nu ook omvangrijkere projecten financieel rond te krijgen. Aan alle projecten heeft hij significant bijgedragen en dat begon met de grote Slamat-herdenking in 2011, met de Indonesië-projecten, met het Lloyd-Vlaggenmast-project en ‘last but not least’, bij de officiële opening van het Lloyd-Atelier op 3 juli 2022 doneerde Puck een groot bedrag waarbij, met de kleinere donaties meegerekend, het officiële openingsfeest budgettair-neutraal’ kon worden afgesloten!

Donateur: Ben Hofs

Onze vervoerder, door weer en wind, is ruwe bolster met blanke pit, Ben Hofs altijd bereid in te springen. Dat deed hij al bij het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en blijft dat nu doen bij het Lloyd-Atelier dat hij in 2019 van Oudehorne naar Netersel verhuisde.

Website: http://www.flyjne.eu/

 

 

 

 

Notarissen Voskuijlen & Koekkoek heeft onze stichting in maart 2023 opgericht en gaf, vanwege onze Culturele Goed Doel-doelstelling en omdat wij in dezelfde gemeente een organisatie hebben, een genereuze korting.

Website: www.notarisbladel.nl

 

 

xxx

xxx

xxx

…………………………………………………….

xxx

…………………………………………………………………………………….