ONZE ACHTERBAN

 

Met een trouwe achterban zal het altijd goed komen !!

Zoals de aangemonsterden (het aantal en hun enthousiasme) bij het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum voorwaarde voor succes is geweest, zal dat bij het Lloyd-Atelier ook het geval zijn. Het gaat hierbij om het binden van mensen aan het Lloyd-Atelier, die in feite al in de Lloyd geïnteresseerd zijn. De wijze waarop het Lloyd-Atelier haar achterban wil interesseren zal op een ander wijze gebeuren dan dan bij het KRL-Museum gebruikelijk was. Het kernwoord nu  is vooral: “SAMEN”

 

Een andere organisatie ……. een andere invalshoek

KRL-Museum

Bij het KRL-Museum werden de operationele, dagelijkse kosten van het museum voor het grootste deel opgebracht door de toenmalige achterban: “de aangemonsterden”. Met de aldus ter beschikking gestelde riemen werd geroeid. Voor bijzondere projecten werd overigens, telkens met succes, fondswerving gepleegd.

Lloyd-Atelier

Het Lloyd-Atelier is, vanwege de medische factor, anders van opzet ……….. wel met exact dezelfde doelstelling, maar geen energieverslindend bestuur meer, minder verplichtingen, minder rompslomp! Zoals u van mij gewend bent, probeer ik ook van het Lloyd-Atelier een succes te maken.  ‘Achterbanners’ betalen geen aanmonstergeld meer en er wordt, zoals al de gewoonte was, geen entree gevraagd. De Lloyd-Toko waar, voor het goede doel, wat centjes werden verdiend, is gesloten.

E-magazine ‘LLOYD-MAIL’

Hoe opmerkelijk is het dan dat het E-magazine: LLOYD-MAIL een gratis service is geworden? Dit kan doordat het inderdaad een E-magazine betreft en er dus geen sprake is van drukkosten, noch verzendkosten. Ook inzage in de vele Lloyd-video’s is voor onze achterban, onder bepaalde voorwaarden, gratis geregeld.

In de projectsfeer verandert er  iets waar u en ik helaas genoegen mee moeten nemen en dat is het feit dat het uitvoeren van grotere projecten (zoals grote herdenkingen, Indonesië-projecten, etc.) vanaf nu, zo goed als, onmogelijk is geworden. De reden daarvan is dat Nederlandse fondsen alleen aan verenigingen en stichtingen geld geven, sterker nog, tegenwoordig moeten zij zelfs ook een ANBI-status hebben. Dus ‘eenmans-stichtingen’, zoals het Lloyd-Atelier nu is, kunnen geen officiële fondsen meer aanboren.  Creativiteit kan echter dit soort financiële perikelen gedeeltelijk oplossen en dat dit mogelijk is, is bij de opbouwfase-1 van het Lloyd-Atelier al gebleken. Ik doel daarbij op de oud Lloyd-WTK’s  Arie de Waardt en Harry van der Brugh die ‘om niet’ elektriciteit in het expositiegebouw hebben aangelegd. De materiaalkosten werden door mijzelf gedragen. Kortom, vrijblijvend financieel support bij projecten waar we niet omheen kunnen, zoals de opbouw van het Lloyd-Atelier, zijn mede afhankelijk van vrijblijvende bijdragen.

 

 

Het Lloyd-Atelier hoopt op vrijblijvende, financiële steun bij de opbouw 

Door eerst aan de achterban te laten zien waar het Lloyd-Atelier werkelijk voor staat en met de wijsheid uit het verleden (minstens) even hogere kwaliteit te laten zien, hoop ik dat de achterban in de toekomst, daar waar noodzakelijk, ook financieel support wil inzetten. Velen hebben al aangegeven dat ze graag het vroegere ‘aanmonstergeld’ naar Netersel sturen. Ik heb daar telkens over gezegd dat voor de Belastingdienst deze bijdragen absoluut niet boven de kosten uit mogen komen, althans als we er voor willen waken dat ‘goed-doel-geld’ belast gaat worden!

Vanaf medio 2019 krijgen we al significante steun van particulieren!

Vanaf de zomer van 2019 begon de financiële steun voor de opbouw van het Lloyd-Atelier geleidelijk aan op gang te komen. Steeds meer ‘achterbanners’ wisten de bouwrekening te vinden. Tijdens de december-feestdagen beleefde de gulle steun een zeer welkome opleving. ‘Zeer welkom’ omdat zich tegelijkertijd een ware tragedie rondom het nieuwe stichtingsbestuur van het KRL-Museum de gemoederen erg bezig ging houden. Het getoonde support werd daardoor in Netersel ook in dit kader als een enorme ruggensteun gezien! 

Graag wil ik u aangeven dat tot nu toe (maart 2020) 44 personen een bedrag op de speciale bouwrekening hadden overgemaakt. Om u een idee te geven over de gezamenlijke hoogte van deze bijdragen mag ik u melden dat dit, tot heden, maar liefst eenderde van de totale materiaalkosten-begroting is en dat ik bij de bouw van het Lloyd-Atelier gelukkig niet of nauwelijks met loonkosten te maken heb!

EEN KLEINE BIJDRAGE ? …………… JA GRAAG!

Alsook u de opbouw van het Lloyd-Atelier financieel wilt ondersteunen, houd ik me uiteraard meer dan aanbevolen. Als dat het geval mocht zijn, graag het bedrag storten op het speciale bouwrekeningnummer:

NL 46 RABO 0341072567

ten name van Ed van Lierde met s.v.p de toevoeging: “Bijdrage in opbouwkosten Lloyd-Atelier”.

Alvast hartelijke dank!

 

Ook ‘fysieke’ steun!

In de tweede helft van 2019 is het Lloyd-Atelier een wirwar van draden geweest: blauwe, bruine, zwarte en geelgroene draden, vanuit alle hoeken en gaten, zoveel mogelijk voor het oog weggewerkt. De draden kwamen, hetgeen uiteraard de bedoeling was, netjes bij spotjes, schakelaars en stopcontacten bijeen. De electriciteitsleidingen werden zoveel mogelijk weggewerkt, waar dat niet kon, in de kleur van de muren en/of balken geschilderd. Zoals bekend zijn oud Lloyd-Werktuigkundigen, Arie de Waardt en Harry van der Brugh hoogst verantwoordelijke voor dit ‘licht in de duisternis’ en wat mij zeker ook ook aansteekt, is het enthousiasme waarmee deze ‘krasse knarren’ dit allemaal doen. Hierboven ziet u Arie & Harry op een professionele manier een ‘electriciteitsdraad trekken!’

Hey meesters! das wat anders dan in zo’n hete vetschuur, niet dan? Nogmaals hartelijk dank voor jullie onmisbaar support!

 

De volgende organisaties, instellingen en personen steunen het Lloyd-Atelier, hetzij financieel, in natura of beide ……

 

 

De heer Hein van Ameijden, President-directeur van Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen, de kraamkamer van veel Lloydschepen, heeft de projecten die ik door de jaren heen heb geïnitieerd, niet alleen gevolgd maar ook financieel gesteund. We hebben het over zijn grote interesse in Indonesië, waardoor hij in een vroegtijdig stadium bij ons Batavia-project betrokken raakte. “Damen/Schelde’ heeft zowel het Batavia- als het Medan-project ‘in natura’ gesteund door sponsoring van de buitenlandse project-reiskosten. Vervolgens gaf hij het KRL-Museum, in 2018, negen maanden lang, een prachtig en succesvol expositiepodium in de scheepsbouwtempel te Vlissingen. 

Website: www.damen.com/en/companies/damen-schelde-naval-shipbuilding

Tekst-Toko heeft er jarenlang voor gezorgd dat de communicatie-uitingen van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum ‘onder de loupe werden genomen’, voordat deze de openbaarheid in gingen. Het Lloyd-Atelier krijgt, ook in dit opzicht, haar gratis support. Overigens zijn de Tekst-Toko diensten bedoeld voor ondernemers, studenten, auteurs, etc. Tekst-Toko concentreert zich daarbij met name op spelling, grammatica en stijl van rapporten, brochures, e-boeken, webtekst, etc.

Website: www.tekst-toko.nl

Oud Lloyd-WTK’s Arie de Waardt en Harry van der Brugh hebben eind 2019, begin 2020 de elektriciteit van het Lloyd-Atelier aangelegd. Hun werkzaamheden waren een zeer gewaardeerde ‘bijdrage in natura’, de materiaalkosten waren voor rekening van Ed van Lierde.

De heren hebben niet alleen sec de elektriciteit, volgens de huidige normen en eisen, aangelegd, maar hebben dat ook op een manier gedaan dat de getoonde Lloydcollectie-items ten volle tot hun recht komen. De verlichting ademt bovendien een gezellige sfeer uit. 

 

Koninklijke van der Wees groep zal de Lloyd-Vlaggenmast, als deze bij Marine repair B.V. is geconstrueerd, naar het Lloyd-Atelier te Netersel vervoeren. Koninklijke van der Wees is dankzij ‘bemiddelaar’ Arie van der Waardt al eerder een trouw Lloyd-supporter gebleken (vervoer en opstelling/opslag van de Modjokerto-motorreddingssloep). Koninklijke van der Wees voert weg- en watertransporten uit, denk bijvoorbeeld aan het vervoer van windmolenvleugels en nieuwe bruggen, dit dankzij een uitgebreide vloot pontons, sleep- en duwboten. Met  550 meter lange kade biedt men ook vele op- en overslag mogelijkheden. 

Website: www.vanderwees.nl

…………………………………………………….

Marine Repair B.V zal het lassen van de Lloyd-vlaggenmast ‘in natura’ op zich nemen.

Bij Marine Repair B.V. kan men terecht voor verschillende disciplines op het gebied van las- en constructiewerk. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in het uitvoeren van schadeherstelwerk aan schepen en of installaties, industrieel of maritiem. Dit alles wordt op locatie verzorgd. 

Website: www.marinerepair.nl

…………………………………………………………………………………….

Donateur: Puck Willemstein

Puck is  in de ‘early days’ Willem Ruys CD- bemanningslid geweest. Hij is een meer dan trouw supporter van het KRL-Museum geweest en nu ook van het Lloyd-Atelier. Aan alle projecten heeft hij significant bijgedragen en dat begon met de grote Slamat-herdenkiung in 2011 en ook met het laatste project, de Lloyd-vlaggenmast was Puck weer ruim van de partij!

Donateur: Ben Hofs

Tekst-Toko heeft er jarenlang voor gezorgd dat de communicatie-uitingen van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum ‘onder de loupe werden genomen’, voordat deze de openbaarheid in gingen. Het Lloyd-Atelier krijgt, ook in dit opzicht, haar gratis support. Overigens zijn de Tekst-Toko diensten bedoeld voor ondernemers, studenten, auteurs, etc. Tekst-Toko concentreert zich daarbij met name op spelling, grammatica en stijl van rapporten, brochures, e-boeken, webtekst, etc.

Website: 

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

…………………………………………………….

xxx

…………………………………………………………………………………….