COLLECTIE

BRUIKLEEN AAN MUSEA EN ANDERE RELEVANTE INSTELLINGEN

Door liquidatie  van de stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (januari 2020) werden door het toen zittend bestuur niet alleen de Indonesië-projecten en de Lloyd-collectie zelf ontmanteld,  ook werd daarmee ondubbelzinnig de mogelijkheid voor bruikleen aan andere musea/instellingen abrupt beëindigd.

Aangezien bruikleen van de Lloyd-collectie aan derden hoog in mijn vaandel stond en nog steeds staat, heeft het Lloyd-Atelier deze ‘dienstverlening’ weer opgepakt. De bruikleen is ook nu weer op tijdelijke basis en gratis. Hiermee kunnen wij collectie-items van het Lloyd-erfgoed over specifieke onderwerpen en in kleine exposities over belangwekkende en relevante locaties in Nederland, verspreiden. We volgen daar in de Veronica-slogan: “Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd erfgoed komt naar u toe!”

………………………………………………………

 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

Deelexpositie in het Haags Historisch Museum – 2013

IS UW INSTELLING GEÏNTERESSEERD IN GRATIS BRUIKLEEN ?

Mocht u in een toekomstige, gratis bruikleen geïnteresseerd zijn, dan is het uiteraard belangrijk dat u vroegtijdig bij ons reserveert. In dat geval zouden wij graag de volgende zaken van u willen weten:

  1. De naam van de tijdelijke tentoonstelling waarvoor u Lloyd-collectie-items wilt lenen.
  2. De periode waarin u deze gratis collectie-items wilt gebruiken.
  3. Uw bereidheid de bruikleengoederen bij ons op te komen halen en weer terug te brengen.
  4. Uw bereidheid de bruikleen ‘van spijker tot spijker’ te verzekeren.
  5. Bij uw communicatie-uitingen en tijdens de tentoonstelling duidelijk te maken dat het Lloyd-Atelier betreffende collectie-items gratis ter beschikking heeft gesteld.

U kunt contact opnemen met het Lloyd-Atelier: 
Telefoon: 0497-840999 Ed van Lierde. 
E-mail: Lloydexpo19@gmail.com

 

Vanaf deze webpagina willen wij de schenkers van Lloyd-erfgoed nogmaals hartelijk danken voor hun support en het, letterlijk, mede inhoud geven aan bovengenoemde collectie en wat nóg belangrijker is, het mede uit de vergetelheid houden van onze roemruchte scheepvaartmaatschappij.

 

 

Inhoud en eigendom van de ‘Ed van Lierde’-collectie

Nadat het door Ed van Lierde opgerichte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (KRL-Museum) in 2010 een Stichting werd  heeft hij zijn collectie voor onbepaalde tijd en zonder huurpenningen aan de Stichting in bruikleen gegeven. Daarnaast is hij, op privé-basis, met aankopen van Rotterdamsche Lloyd erfgoed doorgegaan en heeft betreffende items aan zijn eigen collectie toegevoegd. 

Per 31 december 2018 trad oprichter, tevens eerste bestuursvoorzitter Ed van Lierde af en droeg verantwoordelijkheden en taken over aan een nieuw bestuursteam dat, na bijna een jaar ontmantelen van taken en projecten, de stichting per 2 januari 2020 beëindigde. 

Tijdens de statutair voorgeschreven vereffening werd de, vanaf 2014 opgebouwde museumcollectie, toegevoegde aan de reeds bestaande ‘Ed van Lierde’-collectie. Vanaf zomer-2019 was, voor het eerst sinds vele jaren, de gehele collectie op een locatie te bewonderen, namelijk bij het Lloyd-Atelier te Netersel (N.Br.).

 

 

       1. Schilderijselectie uit de ‘Ed van Lierde-collectie’

ss Bogor – olieverf door J.Kelderman – 1934

ss Slamat – olieverf door Piet Vlug – 1930

ss Slamat – geschilderd in opdracht van Ed van Lierde, bestemd voor de grote Slamat-herdenking- 2011

ms Dempo – Olieverf van geschilderd en geschonken door Frans Romeijnssen – 2011

ms Indrapoera – olieverf door J. Slot – 1930

ss Soerabaja – olieverf door Harry van der Brugh – 2016

ms Kota Agoeng – olieverf door S.J. Veldigh – 1937

ms Dempo – olieverf Take Luitje Petrejus – ondergang Dempo – 1941

ms Sibajak – olieverf door J.E. Pols oud KRL-Stoker – 1960

ss Slamat – Aquarel door 

ms Kota Agoeng – olieverf door J.P. Kuiper – 

ms Willem Ruys – aquarel door Victor Trip – 

………………………………………….

Olieverf   voorstellende Lloydkade-Rotterdam met ms Indrapoera  daarachter het ms Willem Ruys (schilder onbekend). 

…………………………………………

ms Schelde Lloyd – olieverf door Ed van Lierde – 1968

………………………………….…….

ms Willem Ruys – olieverf door Ed van Lierde – 1968

…………………………………………

ms Blitar – olieverf door Harry van der Brugh – 2013

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

 

xxx

 

xxx

 

xxx

………………………………………….

 

xxx

…………………………………………

 

xxx

………………………………………..

 

xxx

…………………………………………

xxx

 

2. Schilderijselectie uit de ‘Ed van Lierde-collectie’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

 

 

…………………………………………

 

 

………………………………………..

 

 

…………………………………………

 

 

 

Boek-/brochure – selectie uit de Ed van Lierde’-collectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

………………………………………

 

 

……………………………………..

 

 

…………………………………….

 

 

 

Scheepsmodellen

zie link: https://lloydatelier.nl/scheepsmodellen/

 

 

Meer dan 6.000 foto’s op deze website!

zie link: https://lloydatelier.nl/fotogalerij/

 

 

Meer dan vijftig, in het Lloyd-Atelier gemonteerde, video’s!

Momenteel alleen beschikbaar via Youtube-links. Voor een gratis abonnement op deze Lloyd-video-links dient u een e-mail te sturen naar Lloydexpo19@gmail.com In die e-mail vraagt u een abonnement aan met de volgende tekst:

Graag ontvang ik de Youtube-links van Lloyd-video’s die u vanaf heden, geleidelijk en gratis beschikbaar gaat stellen. Ik realiseer me dat in deze video’s beelden zitten waarop auteurs- rechten van toepassing zijn. Ik begrijp ook dat de video’s daarom uitsluitend binnen een beperkte groep moeten blijven, dus (ook op Youtube), met andere woorden ‘niet openbaar zijn1′. Ik zal de video’s daarom niet downloaden of op andere wijze uit de toegestuurde link halen of doen halen. Dit betekent ook dat ik deze links uitsluitend gebruik voor het bekijken van de video’s. U kunt erop rekenen dat ik conform bovenstaande afspraken zal handelen.

Naam …………………………………….Adres ………………………………………………………..Tel: …………………………………

 

 

Uniformen, werkkleding, uitmonstering, etc.

zie link:  https://lloydatelier.nl/uitmonstering/