ORGANISATIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Organisatie stichting ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’

sinds 2019 ook bekend als ‘Lloyd-Atelier’

In feite kan het Lloyd-Atelier gezien worden als een particulier initiatief, dat haar basis vindt in dertien jaar opgebouwde kennis en vaardigheden met betrekking tot de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. 

Deze kennis en vaardigheden worden vanaf  2019 door Ed van Lierde ingezet om ook van de nieuwe stichting een succes te maken. 

Cultureel Goed doel

Het Lloyd-Atelier wordt moreel en financieel gesteund door diverse personen die reeds een band hadden met Ed van Lierde als oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. Financieel support geschiedt door bijdragen in de kosten van diverse projecten. Het totaal van deze bijdragen blijft in principe onder de kosten van de betreffende projecten. Het Lloyd-Atelier heeft een éénmans-bestuur  en kan daarom bij de Belastingdienst geen ANBI-status hebben (drie bestuursleden wordt bij die status namelijk verplicht gesteld). Dat neemt niet weg dat het Lloyd-Atelier wel degelijk als een Cultureel Goed doel functioneert .

HET COMITÉ VAN AANBEVELING

In het algemeen verbinden personen in een Comité van Aanbeveling zich onbezoldigd en vertrouwelijk met hun bekende/goede naam aan een organisatie, in dit geval aan het Lloyd-Atelier dat een directe opvolger is van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. Omdat het Comité  van Aanbeveling daarmee de goede naam van het Lloyd-Atelier onderstreept, zal het Lloyd-Atelier er alles aan doen dit vertrouwen nooit te beschadigen!

In october 2020, toen het Lloyd-Atelier weer ‘handjes en voetjes kreeg’, mochten wij ons in de nieuwe setting weer verheugen op een drietal ‘verlengingen van het comitélidmaatschap (zie hieronder de leden op alfabetische volgorde:

Hein van Ameijden

Oud-directeur Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen.

Betrokkenheid

In zijn hoedanigheid van Directeur van de  gerenommeerde scheepsbouwer en zeker ook vanwege persoonlijke interesse heeft Hein van Ameijden in het recente verleden veel voor het KRL-Museum betekend. Vanaf het ontstaan van het KRL-Museum toonde hij zich zeer betrokken bij het museum en later ook bij de Indonesië-projecten (Batavia en Medan) die Ed van Lierde als bestuursvoorzitter van het KRL-Museum initieerde. Bij deze projecten gaf hij/zijn bedrijf niet alleen significant support maar ook zeer gewaardeerde adviezen. In 2018 werd de goede samenwerking onderstreept door een zeven maanden durende expositie in de grote hal van het directiekantoor te Vlissingen. Damen Schelde nam het grootste deel van de kosten van de prominente opening voor haar rekening (zie de volgende link: https://lloydatelier.nl/voormalige-exposities/

Gerard Cox

Acteur, zanger, scenarioschrijver, cabaretier, columnist te Rotterdam.

Betrokkenheid

“De Koninklijke Rotterdamse Lloyd is voor mij de Willem Ruys, zoals zij met haar machtige zwarte pijpen de Waterweg afvaart!” …… met deze tekst geeft Gerard Cox zijn emotie aan die hij als Rotterdams jongetje, bij het zien van de Grand Old Lady, heeft ervaren. Deze ervaring was voor hem voldoende om toe te treden als Lid van het Comité van Aanbeveling. Bij diverse hoogtepunten in de ontwikkeling van het KRL-Museum onderstreepte Gerard door zijn aanwezigheid de belangrijkheid van het Lloyd-erfgoed. Als columnist van ‘De Oud Rotterdammer’ stak hij, ons vrijwilligers, regelmatig een hart onder de riem. Kortom, met Gerard Cox hebben wij een actief en zeer gewaardeerd Comitélid.

Wieteke van Dort

Actrice, zangeres, cabaretière te Den Haag.

Betrokkenheid

Wieteke van Dort heeft in het verleden diverse KRL-Museum evenementen opgeluisterd. Het zal niemand bevreemden dat zij dat deed in haar alter ego ‘Tante Lien’, waarmee zij bij onze evenementen (herdenkingen en opening van onze expositie te Vlissingen-2018) de onlosmakelijke link tussen de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en Nederlands Indië gestalte gaf. Wij zijn dankbaar dat wij van sfeermaker en fenomeen ‘Wieteke’ gebruik mogen maken.

………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Twee Comitéleden: links Hein van Ameijden en rechts Gerard Cox.    Tante Lien’ bij de Modjokerto-herdenking van november 2015.
.

Een column in ‘De oud-Rotterdammer’ van Gerard’s hand, een stevig ‘hart onder de riem-verhaal!’