ORGANISATIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organisatie stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Heritage

sinds 2019 welbekend als Lloyd-Atelier

In feite kan het Lloyd-Atelier gezien worden als een particulier initiatief, dat haar basis vindt in dertien jaar opgebouwde kennis en vaardigheden met betrekking tot de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.  Deze kennis en vaardigheden worden vanaf  2019 door Ed van Lierde ingezet om ook van de nieuwe stichting een succes te maken. 

Cultureel Goed doel

Het Lloyd-Atelier wordt moreel en financieel gesteund door diverse personen die reeds een band hadden met Ed van Lierde als oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. Financieel support geschiedt door bijdragen in de kosten van diverse projecten. Het totaal van deze bijdragen blijft in principe onder de kosten van de betreffende projecten. Het Lloyd-Atelier heeft een éénmans-bestuur  en kan daarom bij de Belastingdienst geen ANBI-status hebben (drie bestuursleden wordt bij die status namelijk verplicht gesteld). Dat neemt niet weg dat het Lloyd-Atelier wel degelijk als een Cultureel Goed doel functioneert .

 

ONDERSCHEIDING VOOR ED VAN LIERDE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Het moment dat Ed door Burgemeester Aboutaleb wordt onderscheiden.

 

 

HET COMITÉ VAN AANBEVELING

In het algemeen verbinden personen in een Comité van Aanbeveling zich onbezoldigd en vertrouwelijk met hun bekende/goede naam aan een organisatie, in dit geval aan het Lloyd-Atelier dat een directe opvolger is van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. Omdat het Comité  van Aanbeveling daarmee de goede naam van het Lloyd-Atelier onderstreept, zal het Lloyd-Atelier er alles aan doen dit vertrouwen nooit te beschadigen!

In october 2020, toen het Lloyd-Atelier weer ‘handjes en voetjes kreeg’, mochten wij ons in de nieuwe setting weer verheugen op een drietal ‘verlengingen van het comitélidmaatschap (zie hieronder de leden op alfabetische volgorde:

 

Hein van Ameijden

Oud-directeur Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen.

Betrokkenheid

In zijn hoedanigheid van Directeur van de  gerenommeerde scheepsbouwer en zeker ook vanwege persoonlijke interesse heeft Hein van Ameijden in het recente verleden veel voor het KRL-Museum betekend. Vanaf het ontstaan van het KRL-Museum toonde hij zich zeer betrokken bij het museum en later ook bij de Indonesië-projecten (Batavia en Medan) die Ed van Lierde als bestuursvoorzitter van het KRL-Museum initieerde. Bij deze projecten gaf hij/zijn bedrijf niet alleen significant support maar ook zeer gewaardeerde adviezen. In 2018 werd de goede samenwerking onderstreept door een zeven maanden durende expositie in de grote hal van het directiekantoor te Vlissingen. Damen Schelde nam het grootste deel van de kosten van de prominente opening voor haar rekening (zie de volgende link: https://lloydatelier.nl/voormalige-exposities/

Gerard Cox

Acteur, zanger, scenarioschrijver, cabaretier, columnist te Rotterdam.

Betrokkenheid

“De Koninklijke Rotterdamse Lloyd is voor mij de Willem Ruys, zoals zij met haar machtige zwarte pijpen de Waterweg afvaart!” …… met deze tekst geeft Gerard Cox zijn emotie aan die hij als Rotterdams jongetje, bij het zien van de Grand Old Lady, heeft ervaren. Deze ervaring was voor hem voldoende om toe te treden als Lid van het Comité van Aanbeveling. Bij diverse hoogtepunten in de ontwikkeling van het KRL-Museum onderstreepte Gerard door zijn aanwezigheid de belangrijkheid van het Lloyd-erfgoed. Als columnist van ‘De Oud Rotterdammer’ stak hij, ons vrijwilligers, regelmatig een hart onder de riem. Kortom, met Gerard Cox hebben wij een actief en zeer gewaardeerd Comitélid.

Wieteke van Dort

Actrice, zangeres, cabaretière te Den Haag.

Betrokkenheid

Wieteke van Dort heeft in het verleden diverse KRL-Museum evenementen opgeluisterd. Het zal niemand bevreemden dat zij dat deed in haar alter ego ‘Tante Lien’, waarmee zij bij onze evenementen (herdenkingen en opening van onze expositie te Vlissingen-2018) de onlosmakelijke link tussen de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en Nederlands Indië gestalte gaf. Wij zijn dankbaar dat wij van sfeermaker en fenomeen ‘Wieteke’ gebruik mogen maken.

……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Twee Comitéleden: links Hein van Ameijden en rechts Gerard Cox.    

 

Tante Lien’ bij de Modjokerto-herdenking van november 2015.

Een column in ‘De oud-Rotterdammer’ van Gerard’s hand, een stevig ‘hart onder de riem-verhaal!’ 

 

 

DE MODJOKERTO-COMMISSIE

Doelstelling

De doelstelling die de Modjokerto-Commissie gaat hanteren, is het bevorderen van een goede communicatie met de Stichting Historyland, de huidige eigenaar van de Modjokerto-motorreddingssloep. Dit om de erfgoedbelangen van de reddingssloep zo veel mogelijk te bevorderen. Het laatste bestuur van de in 2020 geliquideerde Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum had namelijk, in het voorjaar van 2019, de Modjokerto-motorreddingssloep zonder voorwaarden geschonken, waarbij de erfgoedbelangen van de reddingssloep als oorlogsmonument direct onder druk kwamen te staan. Deze (erfgoed-) belangen worden nu, zo goed als het kan, door de nieuwe Modjokerto-commissie behartigd. In de uitvoerende sfeer zal de Commissie  tevens (naar behoefte) het organiseren/uitvoeren van kleinschalige herdenkingen (doen) bevorderen, ook het adviseren en mede inrichten/onderhouden van een Modjokerto-expositie op het moment dat het nieuwe, overdekte onderkomen bij Historyland is gerealiseerd (mogelijk eerste helft 2021) zal door de Commissie als taak worden gezien.

Benoeming Modjokerto-Commissie

Medio oktober 2020 is de Commissie door Ed van Lierde aangesteld, waarmee de Commissie in feite aan het Lloyd-Atelier is gekoppeld. De (eerste) Modjokerto-Commissie bestaat uit de volgende leden:

Foto volgt!

 

 

 

 

Joost Bromelow

Kleinzoon van de Modjokerto 1e Stuurman J.H. Bromelow die d.d. maart 1942 door de Japanners is gedood,.

 

Arie de Waardt

Oud Lloyd-Werktuigkundige en renovator van de Modjokerto-Listermotor en voormalig vrijwilliger Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

Harry van der Brugh

Oud Lloyd-Werktuigkundige en renovator van de Modjokerto-Listermotor en voormalig vrijwilliger Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

……………………………..

Hans van den Bergen

Oud Lloyd-Matroosen voormalig vrijwilliger Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

xxx

 

HET LLOYD-ATELIER EN DEZE WEBSITE 

Op 2 januari 2010 heeft het (nieuwe) stichtingsbestuur het ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd’ Museum beëindigd. Tot die datum heeft het nieuwe bestuur geen inhoud (tekst en afbeeldingen) aan de website toegevoegd, wél zijn er in die tijd veel afbeeldingen van de site verdwenen.

De beëindiging van de stichting betekende o.a. dat de website door de ‘liquidatie-vereffenaar’ moest worden overgedragen aan een relevante partij. Zonder arrogant te willen zijn, dachten wij, dat wij bij uitstek die relevante partij zijn die de website niet alleen zou moeten overnemen, maar ook de partij die in staat is de site over te nemen, hoewel in dit verband ’terugnemen’ een juister werkwoord is. 

 

Kortom, vanaf begin februari is de website door Ed van Lierde teruggenomen en is Strong Kharma al druk in de weer om het mij mogelijk te maken de inhoud om te vormen en te restaureren.

De basis van de website werd in 2006 gelegd

Begin 2013 ging onze populaire museumwebsite haar 7 levensjaar in. De technische basis werd in 2006 gelegd door oud KRL-Werktuigkundige Cor van der Schoor en onze Voorzitter, Ed van Lierde bouwde de inhoud van de website op en vulde deze, soms méér dan, wekelijks aan. Langzaam maar zeker ging het up to date houden en goed laten functioneren van de website steeds meer inspanningen vragen terwijl onze site maar bleef groeien en groeien! in 2012 maar op jaarbasis maar liefst 90.000 bezoekers en 11 miljoen hits.

Begin 2013 ging onze populaire museumwebsite haar 7 levensjaar in en het werd de hoogste tijd voor een website die aan de ‘nieuwe eisen des tijds’ zou kunnen voldoen en dus werd het ook tijd voor een nieuw website-team. Van 2013 t/m 2015 werd het team gevormd door Claudia Harkema (Coördinator) en René Kluwen.

Vanaf juli-2016 wordt de museumwebsite substantieel geupgrade en als van ouds blijft Ed van Lierde verantwoordelijk voor tekst en lay out. In de nabije toekomst zullen we de site ook aantrekkelijk voor jongeren te maken, overigens zonder daarmee de toegankelijkheid voor onze oudere doelgroepen te bemoeilijken.

Veroorzaakt door onbehoorlijk handelen, verdween onze website in januari 2018 uit de lucht. Oorzaak: faillisement van de Deense provider en onzorgvuldige inlijving bij een andere Deense provider. Het tegenwoordig zeer gangbare ‘u zoekt het maar uit principe’ werd respectloos gehanteerd. Helaas heeft dat veel stress en enkele moeilijke websitemaanden opgeleverd.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

‘Als uit de hemel gezonden!’ dat mogen we wel stellen van nieuwkomer Strong Kharma. Hij heeft onze website enthousiast en onvoorwaardelijk uit de acute websiteproblemen geholpen. In december had Marc van Buren van Miniworld de websitetekst en lay-out reeds gered, vervolgens lukte het Strong de website geheel terug te halen en over te zetten in het programma met meer mogelijkheden, genaamd: ‘WordPress’. In 2020 heeft Strong Kharma, wegens  te drukke andere bezigheden, Strong kreeg voor zijn geweldige en belangeloze inzet te Nieuwerkerk aan den IJssel een cadeau, zie foto hieronder:

Strong kreeg voor zijn geweldige en belangeloze inzet te Nieuwerkerk aan den IJssel een cadeau.

Sindsdien heeft Ed van Lierde ook het technisch beheer van de website op zich genomen.