BOEKEN OVER LLOYD

In dit hoofdstuk vestigen wij uw aandacht op boeken die niet door, maar over de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd zijn geschreven. Een groot aantal keren betreft het hier zelfs auteurs die oud-werknemer van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd zijn. Allen hebben met hun pennenvruchten en bijpassend beeldmateriaal een belangrijke bijdrage geleverd aan het erfgoed van onze roemruchte en geliefde scheepvaartmaatschappij.

“Terugkeer naar een onbekend land”

Uitgave – december 2022

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

De roman vertelt het verhaal van Indische families die in de jaren ‘50 van de vorige eeuw, veelal met schepen van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd,  naar Nederland kwamen om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Het verhaal speelt in een fictief dorp in Brabant en wordt in de roman verteld door twee hoofdpersonen: een opa en zijn kleinzoon.

Wat de media er over vertelde

Boekrecensie – Lloyd-Atelier

Voordat ik u laat weten wat ik van dit boek vind, dien ik u aan te geven dat de bril die ik bij het lezen en beoordelen op had niet per se objectief te noemen is. Er komen veel dingen in voor die ik ken, herken en bevestig. Zo speelt bij de Japanse invasie in 1942, het niet genoemde en zeer ongelukkige ms Modjokerto van de Rotterdamsche Lloyd een rol bij de vlucht van Nederlandse schepen uit Tjilatjap. Ook de suikerfabriek Pasoeroean bij Soerabaja speelt een rol en laat nu de kans groot zijn dat die Suikerfabriek mogelijk ons volgende Indonesië-project zou kunnen worden! 

Mijn geliefde scheepvaartmaatschappij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd speelde een gedwongen rol bij de repatriëring die geen repatriëring mag heten om dat velen ’terug’-keerden naar een land dat ze niet kenden! Daarbij komt onder andere onze ms Sibajak aan de orde. Opnieuw beginnen in een vreemd land waar empathie door de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond was geraakt, was voor veel Indische families een kwestie van lange adem!

In de jaren ’50 heb ik zelf ook de sfeer geproefd van de kampen waar Indische Nederlanders op een manier werden ondergebracht ….. waarvoor Nederland zich nog steeds mag schamen en neen!, de naweeën van de oorlog waren weliswaar een argument, maar volstrekt onvoldoende om daar een zuiver geweten aan over te houden!

Schrijver Harry Smith geeft in het hoofdstuk ‘Verantwoording’ aan dat het niet de bedoeling is dat mensen zich menen te herkennen in het narratief van de twee hoofdpersonen in zijn boek namelijk, Jan Carel en Ronnie. Hij heeft het daarbij duidelijk over ‘andere’ mensen en sluit zichzelf derhalve uit. Mij is echter duidelijk geworden dat ‘Ronnie’, die in het tweede hoofdstuk: ‘Indische families’ de hoofdrol overneemt, bij de schrijver zeer ernstig bekend moet zijn!

Kortom, een roman die gelukkig minder roman is dan het zich laat aanlezen en voor iedereen die ook maar iets met Nederlands Indië te maken had of heeft, een aanrader is!

280 pagina’s

De Auteur Hoe boek bestellen?

Harry Smith

……………………………………………………..

Uitgeverij: Harry Smith

ISBN : 9789083284002

Website: https://www.bol.com/nl/nl/p/terugkeer-naar-een-onbekend-land/9300000134776406/?referrer=socialshare_pdp_www

Prijs per boek: 25.00 GBP = € 21,95 (eind december 2020).

Verzendkosten Nederland: gratis!

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

‘REDERIJ IN OORLOGSTIJD – ROTTERDAMSCHE LLOYD – ’40-’45’

uitgave – 2021

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
Deze splinternieuwe uitgave van het boek van Nico Guns: ‘Rederij in oorlogstijd ’40-’45 – Rotterdamsche Lloyd zie ik (het Lloyd-Atelier) als ultieme aanvulling van het in 2018, door Frans Luidinga en Nico Guns geschreven boek: ‘Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd ’40-’45’. Hieronder ziet u beide boeken ‘met een stipnotering’ op elkaar liggen:

Onderop: het nieuwe boek dat over de wal-geschiedenis van de Rotterdamsche Lloyd tijdens de Tweede Wereldoorlog  gaat, dus o.a. ook over de onbeschrijflijke dilemma’s van de familie Ruys in oorlogstijd en bovenop:  het boek waarin het ‘wel en wee’ van de Rotterdamsche Lloyd-vloot in de Tweede Wereldoorlog uitgebreid wordt belicht ….. buitengaats, zowel aan het Europese front als aan het Indische front. Dit tweeluik vertelt een meer dan indrukwekkend verhaal van een roemruchte redertijd in crisistijd dat het geruststellende gevoel geeft dat dit alles nooit echt meer in de vergetelheid kan raken! Deze waardevolle set begint waar andere boeken over de Nederlandse koopvaardij in WO2 eindigden, namelijk bij de nooit eerder geopenbaarde details van de unieke eenheid van schepen, bemanningen en rederij.

Hoewel mijn vriend Frans Luidinga een fiks aandeel in dit boek heeft gehad, kon hij de tewaterlating daarvan helaas niet meemaken. Vandaar bovenstaande foto zodat hij er visueel toch bij is en het feit dat auteur Nico Guns deze uitgave aan hem heeft opgedragen. 

Twee uitvoeringen

1. De hardbound kost inclusief verzendkosten: € 95,-

2. De paperback-set, bestaande uit twee delen, kost inclusief verzendkosten € 65,- 

Beide uitvoeringen tellen 960+ bladzijden en zijn zeer rijk geïllustreerd. Zij staan boordevol nog nooit eerder gepubliceerd materiaal en bevatten tal van verbijsterende details.

Hoe kunt u het boek (de boeken) bestellen?

E-mailadres:  info@gbooksinternational.nl

Mobile: 06 44418249

De auteur: Nico Guns

.

.

‘OPERATION DEMON’

met o.a. het tragisch verlies van het ss Slamat en haar opvarenden

 

uitgave – 2020

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Emotioneel

Dit boek van de Britse Maritieme schrijver Brian James Crabb lag direct na Kerstmis-2020 in de brievenbus van het Lloyd-Atelier. Hoewel ik wist hoe deze bijzondere uitgave er zou uitzien, werd ik bij het doorbladeren van de eerste pagina’s  direct al emotioneel getroffen omdat Frans Luidinga (de zoon van de Slamat-Gezagvoerder, mijn vriend en ‘medestrijder’) nog in staat is geweest om het voorwoord te schrijven. Wat een eer dat hij (kort vóór zijn overlijden) gemeend heeft via dit boek van Brian Crabb veel loftuitingen aan mijn werk te adresseren. Dit boek is zo uitermate belangrijk omdat, uitgerekend een Brits maritiem schrijver, na uitgebreid onderzoek, niet alleen vraagtekens heeft gezet bij de algemene Britse visie over de oorzaak van dit oorlogsdrama, maar daarin zelfs verder gaat door de ramp objectief te beoordelen om vervolgens tot een geheel andere conclusie te komen.  Wat  pijnlijk dat Frans Luidinga de verschijning van dit boek niet heeft mogen meemaken!

Inhoud boek

Het boek bevat 218 pagina’s met veel illustraties, daarin zijnuiteraard alle slachtoffers vernoemd en wordt aangegeven op welk monument zij zijn vereeuwigd. Veel foto’s die het Lloyd-Atelier aan Brian heeft aangeleverd, zijn geplaatst. Ik ben uiteraard trots dat de schrijver de volgende ‘krabbel’ op de eerste pagina heeft gezet:

Emotional

This book of British Maritime writer Brian James w Crabb as in the letterbox of the Lloyd Atelier immediately after Christmas 2020. As I turned through the first pages and although I knew what this special issue would look like,  I immediately was moved emotionally because Frans Luidinga (the son of the Slamat Captain, my friend and ‘fellow combatant’), had still been able to write his foreword. What an honour that he wished (shortly before his death) to address many praise to my museum work. That is not the reason this book is extremely important because, of all ages, a British maritime writer, after extensive research, has not only questioned the general British vision of the cause of this war drama, but goes even further by objectively assessing the disaster and then arriving at a come to a completely different conclusion. How painful that Frans Luidinga was not allowed to witness the publication of this book!

Contents of the book

This book contains 218 pages with many illustrations, in which all victims are of course named and on which monument they were immortalized. Many pictures which were provided by Lloyd-Atelier has been placed. I am of course proud that the writer did put the above ‘scribble’ on the first page:

RECOMMENDATION OF THIS SPECIAL BOOK

AANBEVELING VAN DIT BIJZONDER BOEK

‘Operation Demon’ is een directe aanrader voor lezers die geïnteresseerd zijn in dit oorlogsverhaal waarin niet alleen alle aandacht naar de slachtoffers gaat, maar ook de vinger wordt gelegd op de oorzaken die de ramp met het ss Slamat, HMS Diamond en HMS Wryneck tot gevolg hadden. Dit is geen verhaal over een zege op de vijand, maar een verhaal over een plan dat juist was ontworpen om alle ‘boys’ weer thuis te kunnen brengen, maar helaas schromelijk is mislukt.

De schrijver Brian Crabb kreeg het ‘heilige vuur’ over dit onderwerp tijdens de indrukwekkende ‘Grote Slamatherdenking’ van 2011, gehouden in Sint Laurenskerk te Rotterdam …… precies op rampdatum 27 april. Wat fijn dat op deze manier, de in dit boek beschreven oorlogsramp, ook uit de vergetelheid wordt gehaald en gehouden!

De Auteur Hoe boek bestellen?

Brian James Crabb

 

……………………………………………………..

Email: briancrabb@talktalk.net

Telefoon: 00441275844229 (from UK: 01275 844229)

Mobile: 00447811582082 (from UK: 07811 582082)

Website: http://www.briancrabbmaritimebooks.co.uk

Prijs per boek: 25.00 GBP = € 27,70 (eind december 2020).

Verzendkosten naar Nederland: 1 boek= 9.65 GBP, 2 boeken = 12.85 GBP

…………………………………………………………………………………………………………

Omdat ik uitgebreid aan het boek heb meegewerkt, heb ik bij de auteur een korting van maar liefst 25% op het boek zelf (niet op de verzendkosten) kunnen bedingen, deze korting geldt  uitsluitend voor geregistreerde lezers van ons E-magazine ‘LLOYD-MAIL’! De auteur heeft zijn boek zelf bekostigd, dat is de reden dat ik u graag in overweging geef dit, voor de Rotterdamsche Lloyd, belangrijk boek te gaan aanschaffen! Helpt u mee?

 

 

‘OORLOGSVLOOT VAN DE ROTTERDAMSCHE LLOYD – ’40-’45’

De schepen en hun bemanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog

uitgave – 2018

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

Tijdens de jaarlijks terugkerende Slamatherdenking op 23 april 2018 heeft de zoon van de Slamat-Gezagvoerder, tevens mede-auteur van dit boek, Frans Luidinga, het eerste exemplaar aangeboden aan bestuursvoorzitter van het KRL-Museum, Ed van Lierde, het tweede exemplaar ging naar Slamat-dochter, Grada de Reus, zie foto’s:

Familieleden van slachtoffers gezamenlijk rond het Slamat-monument.

Het eerste exemplaar wordt door Frans Luidinga overhandigd.

Slamat-dochter Grada de Reus krijgt het tweede exemplaar van Frans Luidinga.

 

Oorlogsvloot van De Rotterdamsche Lloyd – ’40-’45 verhaalt over de bijdrage die de schepen en hun bemanningen van de Rotterdamsche Lloyd leverden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en Lloyd-Atelier

Veel van het persoonlijke leven van de zeelieden in die oorlogsjaren is onderbelicht gebleven. Het speelde zich ver van huis en haard af. Het thuisfront verkeerde al die jaren in grote onzekerheid over het lot van hun geliefden. Het enige contact was af en toe een Rode Kruis telegram waarmee een teken van leven werd gegeven.

Bijna driehonderd zeelieden van de Rotterdamsche Lloyd verloren het leven, anderen kwamen in Jappenkampen terecht. De helft van de Lloyd-vloot ging gedurende de vijandelijkheden ten onder.

Dit boek richt aan de hand van uniek archiefmateriaal de schijnwerper op de rol van de mail- en vrachtschepen van de Rotterdamsche Lloyd en van het vlootpersoneel dat op alle wereldzeeën dienstdeed onder de meest moeilijke omstandigheden. De schepen brachten soldaten, oorlogsmaterieel, voedsel en grondstoffen naar de oorlogsgebieden. Vooral in het begin van de oorlog genoten zij een minimum aan bescherming. De zeelieden die aanvankelijk nog op vrijwillige basis waren aangemonsterd, kwamen later onder de verplichtingen van het “Vaarplichtbesluit 1942” te vallen.

Deze uitgave met 448 pagina’s is in april 2018 verschenen.

De Auteurs Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga en Nico Guns

……………………………………………..

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen

PER EMAIL: info@walburgpers.nl

PER TELEFOON: 0575-510522

WEBSITE: www.walburgpers.nl

………………………………………………………..……………..

 

 

‘MADE IN PADDINGTON – ’40-’45’

A story of Ceylon, Scotland and St. Mary’s Hospital and not to forget their trips on the great Rotterdam Lloyd passenger ships

By Christopher Muttukumaru – Edition 2018

.

This is a story of Molly Rae, a Scots nursing sister and the doctor, Ratnarajah whom she married in Ceylon 1922 at a time when muliti-racial marriage was unusual, this was a love which knew no borders.

Molly Rae Ratnarajah

This book is written by their grandson Christopher Muttukumaru about his Grandfather Hallock Ratnarajah from Ceylon and his Grandmother Molly Rae, a Scottish nursing sister . Christopher dedicated his book to their daughter Margaret Muttukumaru, nee Ratnarajah.

In this book the reader can find the history of the Ratnarajah family as well as references to the illustrious Royal Rotterdam Lloyd ships Baloeran and Dempo and also to the Dutch occupation of Ceylon, the Burgher community which still lives in Hulftsdorp- Sri Lanka still is a suburb of Colombo, which constitutes the legal quarter of the city. General Hulft was the Dutch General whose troops defeated the incumbent Portuguese.

 

 

 

…………………………………………………………………

93-old Peggy, mother of the author, remembered the Djongos gong above. She said: “I remember that the KRL ships carried a wonderful mix of people including lots of Javanese people. Rice was the main side dish on the menu. So we would have either an Indonesian style curry or a western style meat course, but always with rice”.

……………………………………………………

“They had lots of pictures of these ships that they travelled backwards and forwards on,” Christopher explains, as he shows us some photographs of his grandparents stood aboard a deck, “the ships belonged to The King’s Rotterdam Line. I did some research and discovered that not only does The King’s Rotterdam Line still exist, but they have a KRL Museum.

‘I wondered if I could find out a bit more about the ships. By return of email, I got a message from Ed Van Lierde, and he was very excited to be contacted about the ships my grandparents used to travel back and forth on. Of course I had my grandparents’ pictures, but those photos can’t show the whole boat – because they’re standing on it! So he gave me these pictures of the boats to use in my book.”

The cooperation of the KRL Museum also helped Christopher bring more of his mother’s memories to life. “My mother told me that on the boats there used to be a man who would come along and play a gong to let you know when it was lunch time or dinner time. I mentioned it to Mr Van Lierde, and he said ‘Oh yes, that was Djongos’ – and he sent me a photograph of Djongos and the gong! As well as a recording of the gong to listen to. It’s extraordinary what you can find.”

Christopher P. J. Muttukumaru CB, LLD, DL

The author Mr Christopher Muttukumaru is a barrister (advocaat) atnd was At Monckton Chambers (London – UK) until April 2018. He is a Bencher (magistraat) of Gray’s Inn (London – UK). He was formerly a senior civil servant (hoge ambtenaar) in the UK.

The author Mr Christopher Muttukumaru considered his 36-pages book as a ‘Labour of love’.

If you wish to buy a copy of this book, for just the cost price, please write and use the following email address: cpjmk99@outlook.com

 

 

‘RUBBER TIJD’ – 2017

Door Ronald Anton Lagendijk

………………………………………………………………

…………………………………………………………

Vanaf het eind van de oorlog tot begin 1948 vertrekken er ruim 30.000 Nederlanders naar Indië. De vader van de auteur ging er werken voor het Rubberfonds, het NIRUB.
In Indonesië weet je nooit hoe lang een reis duurt. ‘Jam karet’, klinkt het daar, tijd is als rubber zo rekbaar. Rubbertijd gaat over de Indische jaren van zijn ouders. Van Blijdorp naar Batavia, van de diergaarde naar de jungle. Met een vliegtuigje op inspectie naar bedreigde plantages, tussen rondtrekkende revolutionairen en rampokken. Een reis op papier door hun Indië. In 2014 gaat hij er zelf rondkijken, eindelijk. Hij zoekt een stukje uit de familiegeschiedenis en krijgt er het verleden tussen twee landen bij. Met onderweg een tussenstop in de haven van Rotterdam, bij een havenbaron. En een speurtocht omgeving paleis Noordeinde en de rosse buurt bij station Holland Spoor, in de jaren ’20 en ’30 het werkterrein van zijn ‘grootvader’, zoals de schrijver ontdekt – 305 pagina’s.
De passagierslijst Auteur en hoe boek te bestellen?

 

 

 

Ronald Anton Lagendijk (Batavia, 1948) is copywriter en schrijver. Na Kwispelen met taal (1994) is dit zijn tweede boek; Rubbertijd is autobiografisch en berust op feiten en een enkele fantasie.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen via de website: http://www.rubbertijd.nl

De verkoopprijs is € 26,- inclusief verzending.

 

 ‘WAAR DE ZON IN HET NOORDEN STAAT’

van auteur Victor A.C. Remouchamps

…………………………………………………………

 

 

……………………………………………..…………….

 

Boekbeschrijving – 475 pagina’s

Schrijver Victor Remouchamps heeft zich altijd al afgevraagd op welke manier het meest verguisde woord in de Nederlandse taal; “Apartheid”, in Zuidelijk Afrika kans heeft gekregen om daar bijna vijftig jaar de politiek te beheersen. In dit werk, bestaande uit twee delen, wordt een poging gedaan om uit te leggen dat het beginsel van “gescheiden ontwikkeling” sterk beïnvloed was door de specifieke kenmerken van Zuid Afrika, die dit land onvergelijkbaar maakt met de “normale” koloniale landen die in de tweede helft van de 19de eeuw in dit continent gevestigd werden.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de lotgevallen van Rudi van de Pavoordt beschreven, een jonge ambitieuze Zeeuw, die besluit om naar Transvaal te gaan. Het verhaal vertelt over zijn overtocht, zijn avontuurlijke reis door de wildernis door Zuidelijk Afrika, en over het beginnen van een nieuw leven als immigrant aldaar. Het boek beschrijft hoe er in die jaren door de verschillende autochtone delen van de bevolking, inclusief de blanken, over een in hun ogen rechtvaardige samenleving werd gedacht.

Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en Lloyd-Atelier

De beschrijving van de scheepsreis door het hoofdpersonage met een schip van de Rotterdamsche Lloyd, verdient op deze plaats natuurlijk bijzondere vermelding. Wat ook het vermelden waard is dat in dit verhaal van Remouchamps ene ‘Van Lierde’ opduikt als Stuurman! Zou ik de reincarnatie zijn van deze zeevarende Van Lierde?

Vanuit de door ons gevoelde verantwoordelijkheid voor het erfgoed van deze rederij, heeft Ed van Lierde de schrijver op diens verzoek alle benodigde informatie verstrekt voor een accurate schets van het aandeel van de Rotterdamsche Lloyd in dit verhaal. Op de omslag ziet u een van de door Van Lierde geleverde foto’s van het Suezkanaal waar twee Lloydschepen (links: ss Utrecht en rechts: ss Zuid Holland) elkaar in 1882 tegemoetvaren.

De Auteur Hoe boek bestellen?

Victor A.C. Remouchamps

✝️ 21 januari 2021

Verkrijgbaar o.a. via:

www.bol.com/nl/p/waar-de-zon-in-het-noorden-staat/9200000017733882/

Bruna: tel: 088 – 7800 600

 

 

 

 

 

 ‘VEEL LIEFS, JE MOEDER’

van auteur en oud Lloyd-Werktuigkundige, LOEK ELICH

…………………………………………………………….

324 pagina’s

………………………………………………………………

 

 

ROMAN ‘ZEEVONK’

van auteur: JOSHA ZWAAN

De tewaterlating van dit boek was op zondag 3 maart 2013, om 15.00 uur bij de permanente
expositie van het KRL-Museum (‘Rotterdams Welvaren’, Lloydkwartier – Rotterdam).
.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………..…

Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
De schrijfster, Josha Zwaan speelt in haar nieuwe, 350 pagina’s dikke, roman ‘ZEEVONK’ op een bijzondere wijze met werkelijkheid en fictie. Enerzijds is de geschiedenis van onze Grand Old Lady: ‘Willem Ruys’ op feiten gebaseerd, anderzijds spelen degenen die een hoofdrol in haar roman krijgen toebedeeld, een volstrekt fictieve rol. Daarmee is overigens nog niet alles gezegd, want de auteur heeft in haar roman ervaringen van haar, in Nederlands Indië geboren, moeder en haar eigen ervaring op de ‘Achille Lauro’(1967) verwerkt.

Wat verrassend is en u zeker zal aanspreken, is dat de auteur ervoor heeft gekozen om ons roemrucht vlaggenschip zelf aan het woord te laten, één van de hoofdrolspelers dus! Zo komen wij er eindelijk achter wat er in het brein van onze ‘Willem’ omging toen zij in 1965, tegen haar zin in, een andere naam had gekregen en werd overgeleverd aan de nonchalance van de nieuwe, Italiaanse eigenaren. Verder wordt een rol toebedeeld aan: Nederland, Nieuw Zeeland en Nederlands Indië. Het bekende Indische liedje: ‘Terang boelan di kali’ neuriet als een rode draad door de roman ‘ZEEVONK’.

Terang Boelan horen?

Klik dan onderstaande blauwe tekst aan en vergeet vooral niet het geluid aan te zetten! https://youtu.be/gfZ2y14ps6I

Grand Old Lady – WILLEM RUYS Auteur en hoe boek te bestellen?

 

 

 

Joshua Zwaan

Uitgeverij Artemis & co, Herengracht 499, 1017 BT Amsterdam

(ISBN: 978-90-472-0319-3).

PER TELEFOON: 020- 5356165

PER EMAIL: mlenstra@uitgeverijartemis.nl

WEBSITE: www.uitgeverijartemis.nl

 

FANTASTISCHE LLOYD-MOMENTENOPNAMEN IN AQUAREL !

.

In de derde week van maart 2013 het boek: Rotterdamsche Lloyd – Schepen van “De Lloyd” in beeld van Ronald van Rikxoort en Nico Guns, verschenen.
De geschiedenis van de Rotterdamsche Lloyd blijft intrigeren. Ook al bestaat de rederij als zodanig niet meer, toch hebben veel mensen nog steeds grote belangstelling voor wat er onder de directie van “de heeren Ruys” in Rotterdam en op diverse plaatsen elders ter wereld allemaal werd gepresteerd.

Die interesse is niet zo verwonderlijk, want het was een krachtig familiebedrijf met een fascinerende, langdurige historie en met tal van prachtige, gevarieerde schepen. De mail- en cargaboten van de Rotterdamsche Lloyd en later de vracht- en passagiersschepen van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd hadden weliswaar een ietwat grijze uitstraling door hun rompbeschildering. Evenwel, het fris-contrasterende wit-zwart-rose van hun opbouw, schoorstenen en masten, alsmede het dapper wapperende rood-wit-blauw van hun blokjesvlag, en voorts hun kleurrijke maritieme belevenissen maakten veel goed. Daarom zijn zij nog steeds dankbare onderwerpen om te schilderen en te beschrijven. Dit boek gaat over veertig van die interessante schepen uit de boeiende historie van de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd (K)RL.
Zij zijn als Lloyd-representanten gelijkmatig over de gehele geschiedenislijn van de rederij(en) verspreid. Aan de hand van veertig momentopnamen in aquarelvorm en evenzoveel beknopte scheepsbiografieen vormen zij samen een kleurrijke Lloyd-vlootschouw en tussen de regels door komt er ook nog heel wat rederijgeschiedenis aan de orde.

Uitgeversmaatschappij
Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.887.1, prijs € 24,95 – 96 pagina’s.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

               

Ronald van Rikxoort en Nico Guns

 

“VAN MAATJE TOT MEESTER” – 2011

…………………………………………………………….

………………………………………………………..

Beknopte beschrijving
Op de terugweg in de trein naar Utrecht raakte ik in gesprek met een medepassagier die gekleed was in uniform. Hij vertelde een opleiding te volgen aan de machinistenschool in Utrecht. Ik nam het ter kennisgeving aan en dacht er niet meer aan.
Toch zou dit het begin worden van een loopbaan op zee.
Na z’n technische opleiding begon de auteur in 1955 op de scheepswerf als ‘maatje’ van een pijpfitter, pas na enige tijd kwam hij aan boord van zijn eerste schip, de ms Indrapoera. Aanvankelijk korte reizen, maar na verloop van tijd ook naar verre oorden. Vaak was men dan maanden van huis, met nauwelijks contact met het thuisfront. Doordat de schepen vaak enige tijd in havens verbleven, was het mogelijk om te gaan passagieren. Maar wilde men hogerop, dan moest men, naast de dagelijkse werkzaamheden, wel tijd inruimen voor studie. Uiteindelijk zou ook de auteur zich bekwamen tot machinist. (Door de bemanning aangesproken als ‘meester’.) De scheepswerktuigkundige (wtk) beschrijft het leven aan boord op diverse schepen van de voormalige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Een tijdbeeld van de periode 1955 tot 1964.
Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en Lloyd-Atelier
In dit, 272 pagina’s dikke, boek beschrijft de auteur als oud Scheepswerktuigkundige zijn reizen bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (periode: 1955-1964). Bij zijn vertellingen over het leven aan boord markeert de schrijver ook locatie en tijdstip, waardoor dit boekwerk een dagboekachtige sfeer heeft gekregen. Aardig is dat de verhalen zich niet beperken tot de machinekamer, maar een vrij volledig beeld geven van de ‘samenleving’ aan boord. Daarnaast zorgt een fiks aantal foto’s en afbeeldingen er voor dat ook dit boek een welkome (visuele) bijdrage is aan het ‘levend’ houden van de roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.
De auteur Hoe boek te bestellen?

Hans Reulen

Maritieme uitgeverij Lanasta
Oude Kampenweg 29
7873 AG  OdoornTel +31 (0)591-618 747
email: info@lanasta.com

“HET SCHEEPSJOURNAAL VAN TJALLING LUIDINGA 1890-1941”

2011

…………………………………………………………

………………………………………………………….

Beknopte beschrijving
Tjalling Luidinga was gezagvoerder bij de Rotterdamsche Lloyd toen op 10 mei 1940 voor Nederland de oorlog uitbrak. Het was de dag waarop hij met het passagiersschip “Slamat” vanuit Batavia naar Europa zou terugkeren. Die reis ging niet door en in plaats daarvan werd het schip in september 1940 in Australië tot troepentransport verbouwd en ingezet voor het Britse Ministry of War Transport en werd ingezet bij ‘Operation Demon’ waarbij geallieerde troepen versneld uit, door de Duitsers overlopen, Griekenland werden gehaald. Het resulteerde in een regelrechte oorlogsramp met veloe doden, waaronder Kapitein Tjalling Luidinga. Aangevuld met feitenmateriaal en foto’s die sinds 1995, toen de eerste druk verscheen, werden gevonden.
Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en Lloyd-Atelier
In 1995 schreef de auteur, Frans Luidinga de eerste uitgave van dit boek. Daarin volgde hij het 35-jarige zeemansleven van zijn vader, Tjalling Luidinga bij de N.V. Rotterdamsche Lloyd. ‘Het Scheepsjournaal’ omvat de periode 1906 t/m 1941, het jaar waarin gezagvoerder Tjalling Luidinga, samen met bijna zijn gehele Slamatbemanning het leven liet. Zoon Frans Luidinga verzamelde zoveel mogelijk gegevens en putte daarbij met name uit gegevens van de familie Ruys, neergelegd in het Gemeentearchief te Rotterdam, uit gegevens van oud-collega’s (en/of familieleden) van zijn vader en uit gegevens afkomstig van Britse en Duitse archieven, uiteraard aangevuld met zijn eigen herinneringen. Zoals ook van toepassing is op de prachtige boeken over de diverse Lloydpassagiersschepen, heeft ook dit monnikenwerk weer geleid tot een zeer interessant document met hoge erfgoedwaarde. Tijdens de ‘Grote Slamatherdenking’ op 27 april 2011 werd de nieuwe uitgave ten doop gehouden, daarvoor onderging het boek een ‘Total make over’. Met name de lay out kreeg een fikse opknapbeurt en de zachte omslag werd vervangen door een harde kaft. Inhoudelijk werden nieuwe informatie en foto’s toegevoegd, waaronder de eerste foto’s van de Slamat op het moment dat deze, in de vroege morgen van 27 april 1941 in de Middellandse zee, door Stuka’s werd aangevallen.
Dit boek is een ‘MUST” als u ook maar een beetje geïnteresseerd bent in de Nederlandse scheepvaarthistorie en o.a. het meest authentieke verslag wilt lezen en op de hoogte wil zijn van de omstandigheden waarin deze grootste ramp in de Nederlandse Koopvaardijgeschiedenis plaatsvond.
De auteur Hoe boek te bestellen?

Frans Luidinga

✝️  24 december 2018 

 

 

“OPERATIE DEMON”

2011

……………………………………………………….…

…………………………………………………………..

Beknopte beschrijving
Op 27 april 1941 vond de grootste scheepsramp uit de geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij plaats. Het passagiersschip ‘Slamat’ van de Rotterdamse Lloyd werd door Duitse duikbommenwerpers tot zinken gebracht tijdens een grootscheepse evacuatie van geallieerde militairen uit Griekenland. Deze operatie droeg de codenaam ‘Demon’. De Britse torpedobootjagers ‘HMS Diamond’ en ‘HMS Wryneck’, die te hulp schoten, werden eveneens tot zinken gebracht. Bij dit drama kwamen 925 Britse, Australische, Nieuw-Zeelandse en Nederlandse opvarenden om het leven. Ook de passagiersschepen ‘Pennland’ van de Holland-Amerika Lijn en de ‘Costa Rica’ van de KNSM namen deel aan deze operatie en werden door de Luftwaffe tot zinken gebracht. Vier bemanningsleden van de ‘Pennland’ verloren daarbij het leven. Alle opvarenden van de ‘Costa Rica’ konden worden gered. De leiding van de Britse marine in de Middellandse Zee hield de gezagvoerder van de ‘Slamat’ verantwoordelijk voor de ondergang van zijn eigen schip en de ondergang van de twee Britse oorlogsbodems. De reden volgens hen was dat kapitein Luidinga zich niet aan zijn orders gehouden zou hebben. In de geschiedschrijving van Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland over de Tweede Wereldoorlog heeft dit onderwerp de nodige aandacht gekregen. De Britse premier Churchill haalde de ondergang van de ‘Slamat’ aan in zijn grote werk over de Tweede Wereldoorlog. Uit deze reconstructie blijkt dat de feiten aanzienlijk genuanceerder liggen en dat andere factoren een grotere rol hebben gespeeld bij de ondergang van de ‘Slamat’.
Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en Lloyd-Atelier
Dit boek verscheen vlak na de ‘Grote Slamatherdenking’  van 2011. Dit 176 pagina dikke document werd dus met méér dan gewone belangstelling gelezen. ‘Operatie Demon’ is een boek dat het verhaal  breder neerlegt door o.a. ook aandacht te besteden aan de andere Nederlandse schepen uit het Slamatkonvooi. Ook komt de discussie over de rol van Slamat-Kaptein, Tjalling Luidinga uitgebreid aan de orde. Het geeft aan met hoeveel pech ‘Operatie Demon’ werd geconfronteerd en laat ook zien dat beslissingen die, door de helse omstandigheden, snel moesten worden genomen grote gevolgen hadden. De discussies die dan ‘achteraf’ ontstaan, geven daarbij nogal eens aan dat partijen de neiging hebben hun straatje schoon te vegen door anderen de schuld in de schoenen te schuiven. Kortom, een zeer triest verhaal over een immens grote ramp, op een zakelijke doch zeker ook leesbare wijze geschreven.
De auteur Auteur en hoe boek te bestellen?

Henk Top

 

 

Uitgeverij ‘Polanen’ Charles Dickensweg 20, 3446 ZD Woerden (ISBN: 978-94-91202-01-8).

PER TELEFOON: 0348-419402

PER EMAIL: info@uitgeverijpolanen.nl

WEBSITE: www.uitgeverijpolanen.nl

 

 

 

“BERICHT UIT DE VETLOODS”

2011

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Recensie door Ed van Lierde – 2011 Auteur en hoe boek te bestellen?
De redactie van ons museummagazine: ‘Lloyd-kompas’ vindt de schepping van Lloyd-WTK, Hans Guikink, een gemakkelijk te lezen boek. Het 170 pagina’s dikke ‘Bericht uit de Vetloods’ ademt duidelijk de sfeer aan boord van een koopvaardijschip (Lloydschip). Het geeft een goed beeld van de avonturen die zeevaarders meemaken, ook als ze niet aan boord zijn maar in een van de havensteden in verre, exotische landen. Het is geschreven in een duidelijke taal en ook onze eindredacteur, die overigens nooit heeft gevaren, las deze aanwinst in korte tijd uit. Wij beschouwen dit soort ‘vertellingen’ als een belangrijke bijdrage aan het erfgoed van onze roemruchte scheepvaartmaatschappij. Let wel en nogmaals gesteld, kan er over 25 jaar, statistisch gezien, niemand meer uit eerste hand over onze Lloyd vertellen! Hans is in oktober 2016 overleden.

Hans Guikink

                   ✝️ 3 oktober 2016

Uitgeverij ‘Boekscout.nl’, Posbus 198, 3760 AD Soest (ISBN: 978-94-6089-978-2).

PERC EMAIL: info@boekscout.nl

WEBSITE: www.boekscout.nl

 

“WILLEM RUYS DEEL-2” – 2010

en de ondergang als Achille Lauro

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Boekbeschrijving

Op vrijdag 3 december 2010 werd het “lang verwachte” deel-2 van het “Willem Ruys”-boek bij Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen ten doop gehouden. Door ernstige ziekte van de betrokken uitgever liep de geboorte aanzienlijke vertraging op, maar het resultaat was de moeite waard om lang op te wachten!
De twee delen van de “Willem Ruys”zijn, zoals ook de boeken over de Dempo/Baloeran, Indrapoera en Sibajak, een geweldig naslagwerk. Met behulp van bovengenoemde boeken hebben wij in de KRL-Museum en Lloyd-Atelier periode museumbezoekers menigmaal kunnen verrassen met relevante en zeer uitgebreide informatie waarnaar zij op zoek waren. De schrijvers moeten menig uurtje in de diverse archieven hebben doorgebracht. Gezien dit monnikenwerk van 167 pagina’s en de vele foto’s is de verkoopprijs laag te noemen!
Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en Lloyd-Atelier
De schrijvers; Nico Guns en Frans Luidinga mogen zéér trots op hun boreling zijn, want geen enkel schip in de Nederlandse koopvaardij lijkt zo goed en uitgebreid beschreven als onze Willem Ruys!
Mogen de lezers, als ‘kroon op het werk’ van de auteurs en ter completering van de prachtige serie roemruchte Lloyd-passagiersschepen, ook nog een dik boek van het ss Slamat verwachten?
De Auteurs Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga en Nico Guns

✝️  Frans: 24 december 2018 

 

“HET ZEEMANSLEVEN VAN WILLIAM ADAM” – 2010

…………………………………………………….……

……………………………………………………………

Tekst achterzijde

In mijn jeugd vertelde mijn vader vaak spannende verhalen over de belevenissen die mijn grootvader had meegemaakt als kapitein op passagiersschepen van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Mijn grootvader was vóór mijn geboorte overleden en ik kon me geen goed beeld van hem vormen. Op het Internet vond mijn zoon Rob interessante informatie en tevens het adres van het “Koninklijke Rotterdamse Lloyd” museum. De grondleggers van het museum, de heren Ed van Lierde en Frans Luidinga voorzagen me van veel informatie en opperden het idee om hiermee een publicatie te laten uitgeven. Uit oude dozen kwamen bovendien veel foto’s en prentbriefkaarten te voorschijn. Mijn zuster kon me bovendien helpen aan brieven die mijn ouders en mijn grootvader met elkaar uitwisselden. Met behulp van deze gegevens was het mogelijk een globaal overzicht te geven van het leven van kapitein William Adam. Hierbij wil ik allen van harte bedanken voor de bijdragen die zij hebben geleverd om deze publicatie mogelijk te maken.
Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en Lloyd-Atelier
Toen de auteur, Wil Adam het KRL-Museum in 2009 met een document over zijn grootvader, Kapitein William Adam confronteerde, konden wij de informatie hier en daar zelfs aanvullen. Wij hebben de auteur ook geadviseerd het document in boekvorm te laten verschijnen. Resultaat: een, 76 pagina’s tellend, boekje met veel interessante illustraties dat er mag zijn en een (zakelijk) beeld schetst van een bekende Rotterdamsche Lloyd Gezagvoerder van het eerste uur (begin 1900). Weer een stukje erfgoedbeschrijving met 76 pagina;s en veel foto’s waarop we trots kunnen zijn!
De Auteur Hoe boek bestellen?

Will Adam, kleinzoon oud KRL-Kapitein

Bij Kirjaboek, Hanebalk 2, 1718 EG Hoogwoud (ISBN: 978-94-6008-086-9).

PER TELEFOON: 0226-314119

PER EMAIL: info@kirjaboek.nl

WEBSITE: www.kirjaboek.nl

 

 

” ms WILLEM RUYS ” – 2009

De liefdesbaby van de Rotterdamsche Lloyd

…………………………………………………..

…………………………………………………

Boekbeschrijving

Een nieuwe kroniek van Meta Bison. Ditmaal een bijzondere kroniek van Meta Bison over het roemruchte passagiersschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Willem Ruys, (met soms een flirt naar zusterschepen) die 16 maal repatrianten van Indonesië naar Nederland bracht. Als ik nu het Wilhelmus hoor spelen dan krijg ik weer kippenvel. Bij vertrek uit het toenmalige Nederlands-Indië werd op de kade ons volkslied gespeeld ………… tranen voor de achterblijvers en tranen voor hen die vertrokken.Hoe voelt het als je zo n land verlaat? De herinneringen blijken dierbaar, broos en ontroerend ………… Als ik luister naar Indonesische muziek, roept dat alleen maar dierbare herinneringen op. Ik zie een weelde aan bloemen, ik hoor de dieren, ik ruik de gewassen, ik zie de maan in de rivier schijnen. Ik mis de cultuur, ik mis het buitenleven, ja ik heb heimwee naar dat lieve land dat niet meer van ons is. Dierbare herinneringen houden me op de been.
Beknopte recensie door Ed van Lierde, oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en Lloyd-Atelier
Wat ons (KRL-Museum) bij het lezen van het boek direct al opvalt is de manier waarop Meta Bison over onze Willem Ruys verhaalt. Al bij de subtitel: “De liefdesbaby van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” kunnen we constateren dat het boek vanuit een emotionele- en menselijke invalshoek is geschreven. Precies de manier waarop ook het KRL-Museum en nu het Lloyd-Atelier tracht te werken! Meta’s aanwinst lijkt op een plakboek (128 pagina’s) vol met verhaaltjes, anekdotes en onverwachte onderwerpen. Wij hebben nog nooit een (scheepvaart)boek gezien dat zo verrassend anders is en met trots kunnen wij u dan ook melden dat Meta Bison tijdens haar voorbereidingen op dit boek ook het KRL-Museum heeft bezocht. In het boek wordt aan dat bijzondere bezoek, op onnavolgbare wijze, aandacht besteed. Omdat wij echt vinden dat alle oud-collega’s dit boek zouden moeten aanschaffen, willen wij u deze ‘regelrechte aanrader’ zeer aanbevelen! Meta is helaas op 7 maart 2020 overleden!
De Auteur Hoe boek bestellen?

Meta Bison

✝️  7 maart 2020

Bij Uitgeverij ‘Lanasta’, Slenerbrink 206, 7812 HJ Emmen

PER FAX: 0591-648370

PER EMAIL: info@lanasta.com

WEBSITE: www.lanasta.com

 

 

 

 

 

“WILLEM RUYS DEEL-1” – 2007

De Kroon op de vloot

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Boekbeschrijving

600 pagina’s
De Auteurs Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga en Nico Guns

✝️Frans: 24 december 2018 

UITVERKOCHT!

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen

PER EMAIL: info@walburgpers.nl

PER TELEFOON: 0575-510522

WEBSITE: www.walburgpers.nl

 

“HIER BEN IK!…” – 2007

 

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
Eigenlijk worden wij, als KRL-Museum, helemaal blij van dit soort boeken waarin personen hun belevenissen aan boord van zeeschepen aan het papier toevertrouwen. Dat de juistheid van het gebruikte Nederlands er een beetje bij inschiet, vinden we geen echt probleem ….. zeker niet als dit ruimschoots wordt gecompenseerd door een aardige verteltrant. Kortom ook dit, 126 pagina’s tellende, boek beschouwen wij als een belangrijk ‘stukje’ KRL-erfgoed. Let wel ……. binnen 25 jaar kunnen deze zeeverhalen tot de jaren ’80 van de vorige eeuw, door niemand meer uit eerste hand worden beschreven en is alles geschiedenis geworden.
De Auteur Hoe boek bestellen?

Wil Wigbout

✝️  24 maart 2015

 

 

 

“ms BALOERAN” – 2007

Een beknopte scheepsbiografie

………………………………………………………..

…………………………………………………………….

167 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Nico Guns

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen

PER EMAIL: info@walburgpers.nl

PER TELEFOON: 0575-510522

WEBSITE: www.walburgpers.nl

 

 

Alle schepen van de N.V. Rotterdamsche Lloyd – 2004

…………………………………………………………

……………………………………………………………

Boekbeschrijving

De gegegevens en levensloop van elk Koninklijke Rotterdamsche Lloyd schip met van elk schip minstens 1 foto. Daarnaast komen ook de schepen van de dochterrederijen Triton, Rotterdam en de beheers-, prijsschepen en sleepboten aan bod. Ook de stoomschepen van Ruys staan in dit nieuwe naslagwerk.- 230 pagina’s

167 pagina’s

De Auteur Hoe boek bestellen?

F. van der Stel en

T. Grootenboer

Uitgeverij ‘Stegro VOF’ – ISBN: 90-808002-2-8

Te koop bij: Boekwinkeltjes: www.boekwinkeltjes.nl/b/179867281/NV-Rotterdamsche-Lloyd-18831947/

 

 

“KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD” – 2004

Beknopte geschiedenis van een rederij

…………………………………………………………

……………………………………………………………

119 pagina’s 
De Auteur Hoe boek bestellen?

Nico Guns

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen

PER EMAIL: info@walburgpers.nl

PER TELEFOON: 0575-510522

WEBSITE: www.walburgpers.nl

 

 

“SIBAJAK” – 2003

Grand Old Lady van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

…………………………………………………………..…

 

………………………………………………….………

Boekbeschrijving

590 pagina’s
De Auteurs Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga en Nico Guns

✝️Frans: 24 december 2018 

UITVERKOCHT!

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL: info@bataafscheleeuw.nl

PER TELEFOON: 020-6446458

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

“AFLOS TE SINGAPORE” – 2002

…………………………………………………………..…

………………………………………………….………

Boekbeschrijving

143 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Frans Klaas Bezema, oud Lloyd-Hofmeester

 

 

 

“EEN IJSSELMEERVOGEL IN TAKORADI” – 2001

……………………………………………………………

………………………………………………..……………

Boekbeschrijving

 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Frans Klaas Bezema, oud Lloyd-Hofmeester

 

 

 

Het gebouw van de Rotterdamsche Lloyd – 2001

Het gebouw van de Rotterdamsche Lloyd. Verleden, heden en toekomst van een maritiem gebouw in een rijk geïllustreerd boek.e, pagina’s.

In het havengebied van Rotterdam staan pakhuizen, loodsen en kantoorgebouwen die door het verplaatsen van de oorspronkelijke functie vrij komen voor een nieuwe bestemming. Een van die gebouwen is het voormalig kantoor van de Rotterdamse Lloyd. In dit boek wordt de geschiedenis van het markante gebouw, een ontwerp van de Rotterdamse architecten Muller & zoon en Van der Tak, en van de achterliggende Lloydpier beknopt beschreven en zeer apart geïllustreerd met talrijke, nostalgische foto’s.

212 pagina’s.

De Auteur Hoe boek bestellen?

Ellen Smit

………………………………..

In mei 2018 nog verkrijgbaar bij:

…………………………………………………………………………………………..

 

“INDRAPOERA” – 2001

Een schip van naam

……………………………………………………………

………………………………………………..……………

Boekbeschrijving

624 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga en Nico Guns

✝️Frans: 24 december 2018 

 

 

 

“DEMPO EN BALOERAN” – 1999

De mooiste schepen van het Oosten

……………………………………………………………

………………………………………………..……………

Boekbeschrijving

477 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga en Nico Guns

✝️Frans: 24 december 2018 

 

 

Willem Ruys – verhalen van ‘de 214’, het vlaggenschip van de Lloyd – 1992

……………………………………………………..……

………………………………………………..……………

Boekbeschrijving

Op 28 september 1947 vertrok het passagiersschip Willem Ruys voorgoed uit haar  geboorteplaats Vlissingen. Het grootste karwei uit de nautische geschiedenis van de stad was geklaard. Verder in dit boek komen de overgang van zeilvaart naar stoomvaart, de grote oceaanstomers, de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ en de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de strijd om de Blauwe Wimpel en Vlissingen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Het is een met persoonlijke ervaringen doorspekt verhaal.

126 pagina’s

www.boekwinkeltjes.nl/b/162134408/WILLEM-RUYS/

De Auteur Hoe boek bestellen?

Piet Quite

Uitgeverij ‘ADZ’- ISBN: 9072838076

Te koop bij: Boekwinkeltjes: 

 

 

 

 

 

Willem Ruys, Reder in Rotterdam – 1989

…………………………………………………..…………

………………………………..…………………..……..

Boekbeschrijving

Dit boek over de legendarische reder Willem Ruys J.D.zn. is één van de boeken van Bram Oosterwijk die hij aan een grote reeks boeken van ‘Roterodamum’ heeft toegevoegd. Het is een geweldig naslagwerk dat wij zowel in het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en het Lloyd-Atelier veelvuldig hebben geraadpleegd ……… een belangrijk stuk maritiem erfgoed wordt door Bram Oosterwijk in dit boek in detail behandeld.

295 pagina’s

www.boekwinkeltjes.nl/b/148834451/Reder_in

_Rotterdam_Willem_Ruys_18091889/

De Auteur Hoe boek bestellen?


Bram Oosterwijk

Uitgeverij ‘Van der Loeff – ISBN: 9070041162

Te koop bij: Boekwinkeltjes:

 

 

 

 

 

Van de Willem III tot de Willem Ruys – 1983

………………………………………………….…………..

………………………………………………..……..…

Boekbeschrijving

Gedurende 99 jaar heeft bijna permanent een passagiersverbinding overzee tussen Nederland en Indië/Indonesië bestaan. Meer dan 150 schepen hebben die route bevaren en worden hier in tekst en beeld getoond. Naast de meer bekende komen ook vele, niet eerder in een dergelijk verband genoemde schepen, in dit boek voor.

 160 pagina’s

De Auteur Hoe boek bestellen?

 

A. Lagendijk

Uitgeverij ‘Van der Loeff – ISBN: 9070041162

Te koop bij:

 

 

 

AVONTUREN OP DE WILLEM RUYS – 1957

……………………………………………………………

xxx

………………………………………………..……………

Boekbeschrijving

Tijdens mijn werk in de wijk, heb ik met verschillende mensen kennis gemaakt die kort na de oorlog met het schip de ‘Willem Ruys’ van Indonesië naar Nederland zijn gereisd. Ik heb verhalen uit de eerste hand gehoord. Om me wat meer in de materie te verdiepen, en meer achtergrondinformatie te vinden, heb ik dit boek  uitgekozen om te lezen. Een waardevolle aanvulling op de verhalen uit de eerste hand! – Henriëtte van Eyk – 1957

107 pagina’s

De Auteur Hoe boek bestellen?

Henriëtte van Eyk

✝️ 21 november 198

 

Uitgeverij ‘Querido’ – ISBN: 9021449420

Te koop bij Bol.com:www.bolcom/nl/p/avonturen-op-de-willem-ruys/9200000016493373/