LLOYD-EREMEDAILLES

‘Ubi fides habenda fides!’

 

  De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage (ook wel ‘Lloyd-Atelier’ genoemd) heeft per 12 oktober 2023 twee afzonderlijke Eremedailles in het leven geroepen.

De ‘TWEEDE WERELDOORLOG EREMEDAILLE’

De ‘ROTTERDAMSCHE LLOYD EREMEDAILLE’

Waarom heeft de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage deze twee Eremedailles in het leven geroepen?

Why did the Royal Rotterdam Lloyd Heritage Foundation create these two Medals of Honour?

De ‘Tweede Wereldoorlog Eremedaille’

Deze Eremedaille is gecreëerd om de leemte op te vullen die de Nederlandse overheid heeft opengelaten bij het toekennen van onderscheidingen aan Koopvaardijpersoneel op Nederlandse schepen van de Nederlandse scheepvaartmaatschappij N.V. ROTTERDAMSCHE LLOYD. Zo werden/worden alleen Nederlandse bemanningsleden op genoemde Nederlandse schepen onderscheiden en niet de buitenlandse bemanningsleden op genoemde Nederlandse schepen die hetzelfde of meer hebben gepresteerd of zelfs hun leven hebben moeten geven. Bij de Eremedaille behoort een oorkonde.

‘WWII Medal of Hounour’

This Medal of Honor was created to fill the gap left open by the Dutch government in awarding awards to Merchant Navy personnel on Dutch ships of the Dutch shipping company N.V. ROTTERDAMSCHE LLOYD. For example, only Dutch crew members on the Dutch ships mentioned were/are distinguished and not the foreign crew members on the Dutch ships mentioned who performed the same or more or even had to give their lives. The Medal of Honour includes a Certificate of Honour.            

 

 

De ‘Rotterdamsche Lloyd Eremedaille’

Door het toekennen van deze Eremedaille wil de stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage blijk geven van haar waardering en dankbaarheid voor bewezen diensten en/of uitzonderlijke prestaties en/of een uitzonderlijke materiële bijdrage aan: De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of haar voorgangers, het voormalige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en het huidige Lloyd-Atelier.

‘Royal Rotterdam Lloyd Medal of Honour’

By awarding this Medal of Honour, the Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage Foundation would likes to demonstrate its appreciation and gratitude for services rendered and/or exceptional performance and/or an exceptional material contribution to: The Royal Rotterdam Lloyd  and/or its predecessors, the former Royal Rotterdam Lloyd Museum and the current Lloyd-Atelier.

Naast onderscheidingen van de Nederlandse overheid (medailles en eretekens), bestaan er vele onderscheidingen die door particuliere organisaties worden toegekend, zoals door: Het Nederlandse Rode Kruis, de Brandweer, de Friese Elfstedentocht,  het Carnegie Heldenfonds, officiële sportmedailles en nu ook door de  stichting ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’, etc.

…………………………………………………………………………..

In addition to Dutch governmental awards (medals and decorations), there are many awards that are awarded by private organisations: Dutch Red Cross, Fire Department, Frisian Eleven Cities Tour, Carnegie Heroes Fund, official sports medals and now also by our foundation: ‘Royal Rotterdam Lloyd Heritage’, etc.

…………………………………………………………………………..

Uitvoering van beide Eremedailles

Een verzilverd metalen kruis met vier blauwe armen, verbeeldende de vier wereldoceanen. In het   

     midden een vergulde cirkel met daarin de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd kroon, daaronder

     de letters: RL. Direct aan de binnenkant van de cirkel staan de teksten: WAARDERING & 

     DANKBAARHEID en LLOYD-ATELIER. De twee tekstdelen zijn door twee dikke punten

    gesepareerd. De achterzijde van de medaille is blanco. De Eremedaille hangt aan een lint met daarop

een Nederlandse vlag in verticale  banen. Aan de bovenkant van het lint is een verzilverde lintdrager

bevestigd met de inscriptie: ROTTERDAMSCHE LLOYD. Aan de achterzijde van de lintdrager is een

veiligheidsspeld bevestigd. De uitvoering van de Tweede Wereldoorlog-Eremedaille

laat een andere inscriptie in de lintdrager zien, namelijk: TWEEDE WERELDOORLOG.

What are both Medals of Honour made of?

A silver-plated metal cross with four blue arms, depicting the four world oceans. In the

in the middle a gilded circle containing the Royal Rotterdam Lloyd crown, below

the letters: RL. Directly on the inside of the circle are the texts: APPRECIATION &

GRATITUDE and LLOYD-ATELIER. The two parts of the text are separated by two bold points. The

reverse of the Medal is blank. The Medal of Honour hangs on a ribbon with:

a Dutch flag in vertical strips. At the top of the ribbon is a silver plated ribbon carrier

attached with the inscription: ROTTERDAMSCHE LLOYD. On the back of the ribbon carrier is a

safety pin attached. The Second World War Medal of Honour

shows another inscription in the ribbon carrier, namely: SECOND WORLD WAR.

Een kopie van het ‘Reglement Eremedailles Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’ is, op aanvraag, te verkrijgen bij genoemde stichting.

 

 

TOEKENNING VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG – EREMEDAILLE

AWARDING THE SECOND WORLD WAR – MEDAL OF HONOUR

Hieronder treft u de personen aan waarbij onze stichting heeft gemeend dat hij/zij, nog in leven zijnde of postuum, met een ‘Tweede Wereldoorlog-Eremedaille’ herkend, erkend en geëerd dienen te worden, dit naar aanleiding van hun daden van dienstbaarheid en moed.

Below you will find the persons for whom our Foundation believes that he/she, still living or posthumously, should be recognised and honoured with a ‘World War II Medal of Honor’, based on their acts of service and courage.

 

 

Captain Dr. Lennox Douglas (39)

Surgeon NZEF 31818 Medical Corps attached to ss Slamat

.…………………………………..                             

WWII Medal of Honour

 

Hier komt het Ere-certifcaat.

 

 

 

Here comes the Certificate of Honour

 

Operation Demon’ – 1941, brief history

Early 1941, the proud Rotterdam Lloyd passenger liner ss SLAMAT, was converted into a troop-ship and came under the control of the British Ministry of War Transport. She was deployed in the evacuation of 60.000 allied troops from Greece, known as: ‘Operation Demon’. On April 27 ss SLAMAT was lying at anchor in the Bay of Nauplion (Greece), British, Australian and New Zealand troops came on board as planned. The troops were hastily boarded because Captain Tjalling Luidinga was instructed to leave port before dawn. Although not all troops were on board,  SLAMAT weighed anchor at 04.15 hours and left in convoy, sailing South. direction Crete and Alexandria (Egypt). At that time SLAMAT had 600 allied troops and 217 crew members on board. Surgeon Captain Dr. Lennox Douglas and his NZ-Medical Team prepared for the things that were inevitable to come!

Most who survived the murderous German attacks were taken on board British destroyer HMS DIAMOND, also Lennox Douglas who survived the attack on and sinking of ss SLAMAT. During the performance of his medical, life-saving task, in which he saved many lives, he himself had to die.

xxx

xxx

The Medal of Honour ceremony will be held on January 12, 2024 at Oamaru – South Island New Zealand. Under the supervision of the Dutch Consul Geordie ’t Hooft, founder Ed van Lierde will present the Medal of Honour to Next of Kin, of Lennox Douglas.

Kua roa koe e ngaro ana, e Lennox !

xxx

xxx

xxx

xxx

………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..

xxx

xxx

xxx

 

 

TOEKENNING VAN DE ‘ROTTERDAM LLOYD – EREMEDAILLE’

AWARDING THE ‘ROTTERDAM LLOYD – MEDAL OF HONOUR’

Hieronder treft u de personen aan waarbij onze stichting heeft gemeend dat hij/zij, nog in leven zijnde of postuum, met een ‘Rotterdamsche Lloyd-Eremedaille’ herkend, erkend en geëerd dienden te worden. Dit om blijk te geven van haar waardering en dankbaarheid voor bewezen diensten en/of uitzonderlijke prestaties en/of een uitzonderlijke materiële bijdrage aan: De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of haar voorgangers, het voormalige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en het huidige Lloyd-Atelier.

Below you will find the persons for whom our Foundation believed that he/she, still living or posthumously, should be recognised and honored with a ‘Rotterdam Lloyd Medal of Honour’. This is to demonstrate its appreciation and gratitude for services rendered and/or exceptional performance and/or an exceptional material contribution to: the Royal Rotterdam Lloyd and/or its predecessors, the former Royal Rotterdam Lloyd Museum Foundation  and the current Lloyd-Atelier Foundation.

 

 

BEN HOFS

Geboren Rotterdammer: 29 juni 1946

                        

BETEKENIS VAN BEN HOFS VOOR  DE KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD, HET KRL-MUSEUM EN HET LLOYD-ATELIER

“Ere wie Ere toekomt!”

De bijzondere verdiensten van de heer Ben Hofs, oud havenman en later (eigen) vervoerder, betreffen zijn aanmonstering bij en financiële steun voor de stichting KRL-Museum en het uitzonderlijke, bij nacht en ontij en om niet, vervoeren van soms uitgebreide hoeveelheden Lloyd-erfgoed. Ook voor de (opvolgende) stichting Lloyd-Atelier heeft de heer Ben Hofs substantieel Lloyd-erfgoed vervoerd.

Het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage heeft vanwege bovenstaande verdiensten, die volgens hem met alle plezier zijn uitgevoerd,  besloten de heer Ben Hofs per 31 oktober 2023, haar ‘Rotterdamsche Lloyd Eremedaille’ toe te kennen.

               

 

 

Uitreiking ‘Rotterdamsche Lloyd Eremedaille’

ANNO DOMINI: 2023, dinsdag 31 oktober

De ‘Rotterdamsche Lloyd Eremedaille’ wordt opgespeld!

Uiteraard hoort daar ook een Oorkonde bij!

Wat maakt nóg meer indruk de eremedaille of Oorkonde?

…………………………………………………………………………..

‘Indonesia’ zorgt voor toepasselijk vuurwerk!

…………………………………………………………………………..

Echtgenote Josje en ik hadden niet al te veel moeite om de familie Hofs-Carels naar ons favoriete Indonesisch restaurant te Son en Breugel te lokken. De spanning aldaar werd stapje voor stapje opgevoerd totdat Ben en Liesbeth begonnen te voelen dat er iets bijzonders aan zat te komen. Liesbeth hield voor alle zekerheid haar fototelefoon gereed! Ed hield in zijn speech de exacte reden waarom we bij elkaar waren gekomen, nog even in het midden. Allereerst werd aangegeven dat er zo van die momenten in het leven zijn dat je mensen moet bedanken voor dingen die ze mogelijk zelf als vanzelfsprekend beschouwen. Toen Ed in zijn speech ‘puntje bij paaltje’ liet komen, bleek dat Ben toch wel heel veel voor onze Lloyd had betekend en dat overigens nog steeds doet! Met de, bij dit soort gelegenheden,  gebruikte, roemruchte woorden: “Het heeft onze stichting behaagd jou haar eerste ‘Rotterdamsche Lloyd Ere medaille’ op te spelden!” vlogen de emoties van het geëerd echtpaar, via verbazing naar dankbaarheid en de mededeling dat het ‘iets betekenen voor de Lloyd’ voor hen zelf ook altijd plezierig was geweest. Vier gelukkige mensen lieten zich het fantastische eten van ‘Indonesia’ méér dan goed smaken!
Ben & Liesbeth ………… Terima kasih banyak atas dukungan Anda yang luar biasa!