‘ROTTERDAMSCHE LLOYD-EREMEDAILLE’

‘Ubi fides habenda fides!’

.

TOEKENNING VAN ROTTERDAMSCHE LLOYD – EREMEDAILLE

AWARDING THE ROTTERDAM LLOYD – MEDAL OF HONOUR

Hieronder treft u, in omgekeerde volgorde van uitreiking, de personen aan van wie onze stichting heeft gemeend dat hij/zij, nog in leven zijnde of postuum, met een ‘Rotterdamsche Lloyd-Eremedaille’ herkend, erkend en geëerd dienen te worden, dit naar aanleiding van hun daden van dienstbaarheid en moed

Below you will find, in reverse order of presentation, the persons for whom our Foundation believes that he/she, still living or posthumously, should be recognised and honoured with a ‘Rotterdam Lloyd Medal of Honour’, based on their acts of service and courage.

.

.

ARIE NOUTE DE WAARDT

Geboren: Hendrik-Ido-Ambacht: 18 juni 1941  –  Overleden: Dordrecht: 30 juni 2023

                       

xxx

Vaarlijst Arie de Waardt

xxx

 

xxx

xxx

…………………………………………………………………………….

xxx

…………………………………………………………………………………….

xxx

Dear Arie ………….. Istirahatlah dengan tenang, Kathy dirawat dengan baik!

.

.

.

BEN HOFS

Geboren Rotterdammer: 29 juni 1946

                        

BETEKENIS VAN BEN HOFS VOOR  DE KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD, HET KRL-MUSEUM EN HET LLOYD-ATELIER“Ere wie Ere toekomt!”De bijzondere verdiensten van de heer Ben Hofs, oud havenman en later (eigen) vervoerder, betreffen zijn aanmonstering bij en financiële steun voor de stichting KRL-Museum en het uitzonderlijke, bij nacht en ontij en om niet, vervoeren van soms uitgebreide hoeveelheden Lloyd-erfgoed. Ook voor de (opvolgende) stichting Lloyd-Atelier heeft de heer Ben Hofs substantieel Lloyd-erfgoed vervoerd.Het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage heeft vanwege bovenstaande verdiensten, die volgens hem met alle plezier zijn uitgevoerd,  besloten de heer Ben Hofs per 31 oktober 2023, haar ‘Rotterdamsche Lloyd Eremedaille’ toe te kennen. 

.                                         

Ben Hofs in 2015 bij de Oosterscheldekering.

.

Uitreiking ‘Rotterdamsche Lloyd Eremedaille’

ANNO DOMINI: 2023, dinsdag 31 oktober

De ‘Rotterdamsche Lloyd Eremedaille’ wordt opgespeld!

Uiteraard hoort daar ook een Oorkonde bij!

Wat maakt nóg meer indruk de eremedaille of Oorkonde?

…………………………………………………………………………….

‘Indonesia’ zorgt voor toepasselijk vuurwerk!

…………………………………………………………………………………….

Echtgenote Josje en ik hadden niet al te veel moeite om de familie Hofs-Carels naar ons favoriete Indonesisch restaurant te Son en Breugel te lokken. De spanning aldaar werd stapje voor stapje opgevoerd totdat Ben en Liesbeth begonnen te voelen dat er iets bijzonders aan zat te komen. Liesbeth hield voor alle zekerheid haar fototelefoon gereed! Ed hield in zijn speech de exacte reden waarom we bij elkaar waren gekomen, nog even in het midden. Allereerst werd aangegeven dat er zo van die momenten in het leven zijn dat je mensen moet bedanken voor dingen die ze mogelijk zelf als vanzelfsprekend beschouwen. Toen Ed in zijn speech ‘puntje bij paaltje’ liet komen, bleek dat Ben toch wel heel veel voor onze Lloyd had betekend en dat overigens nog steeds doet! Met de, bij dit soort gelegenheden,  gebruikte, roemruchte woorden: “Het heeft onze stichting behaagd jou haar eerste ‘Rotterdamsche Lloyd Ere medaille’ op te spelden!” vlogen de emoties vBan het geëerd echtpaar, via verbazing naar dankbaarheid en de mededeling dat het ‘iets betekenen voor de Lloyd’ voor hen zelf ook altijd plezierig was geweest. Vier gelukkige mensen lieten zich het fantastische eten van ‘Indonesia’ méér dan goed smaken!

Ben & Liesbeth ………… Terima kasih banyak atas dukungan Anda yang luar biasa!

.

.

  De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage (ook wel ‘Lloyd-Atelier’ genoemd) heeft per 12 oktober 2023 twee afzonderlijke Eremedailles in het leven geroepen.

De ‘TWEEDE WERELDOORLOG EREMEDAILLE’ De ‘ROTTERDAMSCHE LLOYD EREMEDAILLE’

De ‘Tweede Wereldoorlog Eremedaille’

Deze Eremedaille is gecreëerd om de leemte op te vullen die de Nederlandse overheid heeft opengelaten bij het toekennen van onderscheidingen aan Koopvaardijpersoneel op Nederlandse schepen van de Nederlandse scheepvaartmaatschappij N.V. ROTTERDAMSCHE LLOYD. Zo werden/worden alleen Nederlandse bemanningsleden op genoemde Nederlandse schepen onderscheiden en niet de buitenlandse bemanningsleden op genoemde Nederlandse schepen die hetzelfde of meer hebben gepresteerd of zelfs hun leven hebben moeten geven. Bij de Eremedaille behoort een oorkonde

.

WWII Medal of Hounour’

This Medal of Honor was created to fill the gap left open by the Dutch government in awarding awards to Merchant Navy personnel on Dutch ships of the Dutch shipping company N.V. ROTTERDAMSCHE LLOYD. For example, only Dutch crew members on the Dutch ships mentioned were/are distinguished and not the foreign crew members on the Dutch ships mentioned who performed the same or more or even had to give their lives. The Medal of Honour includes a Certificate of Honour.            

De ‘Rotterdamsche Lloyd Eremedaille’

Door het toekennen van deze Eremedaille wil de stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage blijk geven van haar waardering en dankbaarheid voor bewezen diensten en/of uitzonderlijke prestaties en/of een uitzonderlijke materiële bijdrage aan: De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of haar voorgangers, het voormalige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum en het huidige Lloyd-Atelier.

‘Royal Rotterdam Lloyd Medal of Honour’

By awarding this Medal of Honour, the Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage Foundation would likes to demonstrate its appreciation and gratitude for services rendered and/or exceptional performance and/or an exceptional material contribution to: The Royal Rotterdam Lloyd  and/or its predecessors, the former Royal Rotterdam Lloyd Museum and the current Lloyd-Atelier.

Naast onderscheidingen van de Nederlandse overheid (medailles en eretekens), bestaan er vele onderscheidingen die door particuliere organisaties worden toegekend, zoals door: Het Nederlandse Rode Kruis, de Brandweer, de Friese Elfstedentocht,  Vierdaagsekruis, het Carnegie Heldenfonds,  een aantal Nederlandse Orden en nu ook door de  Eremedailles van de stichting ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’, etc

………………………………………………………………………………….

In addition to awards from the Dutch government (medals and decorations), there are many awards awarded by private organisations, such as: The Dutch Red Cross, the Fire Department, the Frisian Eleven Cities Tour, the Four Days Cross, the Carnegie Heroes Fund, a number of Dutch Orders and now also by the  Medals of Honour from the ‘Royal Rotterdam Lloyd Heritage’ Foundation, etc

………………………………………………………………………………..

Uitvoering van beide Eremedailles

Een verzilverd metalen kruis met vier blauwe armen, verbeeldende de vier wereldoceanen. In het midden een vergulde cirkel met daarin de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd kroon, daaronder de letters: RL. Direct aan de binnenkant van de cirkel staan de teksten: WAARDERING & DANKBAARHEID en LLOYD-ATELIER. De twee tekstdelen zijn door twee dikke punten gesepareerd. De achterzijde van de medaille is blanco. De Eremedaille hangt aan een lint met daarop een Nederlandse vlag in verticale  banen. Aan de bovenkant van het lint is een verzilverde lintdragerbevestigd met de inscriptie: ROTTERDAMSCHE LLOYD. Aan de achterzijde van de lintdrager is een veiligheidsspeld bevestigd. De uitvoering van de Tweede Wereldoorlog-Eremedaille laat een andere inscriptie in de lintdrager zien, namelijk: TWEEDE WERELDOORLOG

.

What are both Medals of Honour made of?

A silver-plated metal cross with four blue arms, depicting the four world oceans. In the middle a gilded circle containing the Royal Rotterdam Lloyd crown, below the letters: RL. Directly on the inside of the circle are the texts: APPRECIATION & GRATITUDE and LLOYD-ATELIER. The two parts of the text are separated by two bold points. The reverse of the Medal is blank. The Medal of Honour hangs on a ribbon with a Dutch flag in vertical stripes. At the top of the ribbon is a silver plated ribbon carrier attached with the inscription: ROTTERDAMSCHE LLOYD. On the back of the ribbon carrier is asafety pin attached. The Second World War Medal of Honour shows another inscription in the ribbon carrier, namely: SECOND WORLD WAR.

Een kopie van het ‘Reglement Eremedailles Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’ is, op aanvraag, te verkrijgen.

A copy of the ‘Regulations of Honorary Medals of the Royal Rotterdam Lloyd Heritage Foundation’ is available on request.

.