WILLEM RUYS & ZONEN

Het complete gezin Ruys in 1847. Vlnr. Willem Ruys Jr., Jan Ruys,
vader-Willem Ruys Sr., moeder-Jeannette Ruys-Los en Daan Ruys.

1. Willem Ruys senior

Willem Ruys senior heeft, ondanks een aantal tegenslagen, tijdens zijn leven veel gepresteerd en is daardoor van grote invloed geweest op de ontwikkelingen in de Nederlandse scheepvaart. Senior was één van de laatste vertegenwoordigers van de generatie Negentien-eeuwse zeilvaartreders. Hij was een man die een bedrijf heeft weten op te bouwen dat tot de meest toonaangevende van Rotterdam heeft behoord en internationaal ook meetelde. Rotterdamse zeilreders als Hoboken, Serruys en van Vlierboom waren bij het overlijden van Senior van het maritiem toneel verdwenen.
Senior, daarentegen had de rederij Willem Ruys & Zonen speciaal opgericht om zijn zonen de gelegenheid te geven op termijn het stokje over te nemen. In eerste instantie met Willem Ruys junior, later ook met zoon, Daniël Ruys. Dankszij het geweldige basiswerk van Senior hebben beide zoons kunnen standhouden en in een latere fase zelfs de roemruchte ‘Rotterdamsche Lloyd’ kunnen oprichten.

2. Oprichting firma Willem Ruys & Zonen.

1 januari 1861 was een belangrijk jaar voor oprichter Willem Ruys J.D. zn., want op die dag nam hij zijn zoon, Willem Ruys W. zn. als deelgenoot in zijn zaken op. Uit de naam: Willem Ruys & Zonen kan men afleiden dat de oprichter meer dan één zoon in zijn firma wenste. Het tijdperk van de stoomvaart trad in, maar Vader Willem was daar nog niet aan toe. Wel zag hij dat de stoomvaart een ontwikkeling was die niet tegen te houden was. Hij liet het echter aan zijn zonen over om die omslag te maken. Ook de via het Suezkanaal verkorte afstand naar Nederlands Indië speelde daarbij een belangrijke rol. Vanaf 1870 ging Wm. Ruys & Zoonen zich bezighouden met de stoomvaart.

Willem Ruys W. zn. 1837 – 1901

3. Terugtreden oprichter Willem Ruys J.D. zn.

Op 15 maart 1867 treedt Willem Sr. officieel terug uit de zaken en gaat met zijn echtgenote Jeanette in Den Haag wonen. In 1868 worden de bevrachtings- werkzaamheden ondergebracht in een aparte firma: Ruys & Co.De firma Willem Ruys & Zonen hield zich toen bezig met scheepvaart, expeditie en import van koloniale producten. Via Willem sr. bezat de firma aanzienlijke belangen in schepen, waarbij eigendom en opbrengst van een schip door meerdere investeerders werden gedeeld.

In 1868 werden de verladersactiviteiten ondergebracht in de aparte firma Ruys & C0. geleid door Daniël Ruys. Vijf jaar later werden de broers firmant in elkaars onderneming.

 

 

Daniël Theodorus Ruys 1841 – 1913

3. De overgang van zeil- naar stoomvaart.

De broers Ruys waren elders in respectievelijk dezelfde branche werkzaam, Jan Ruys in België (Batavia) en Daan (Daniël) Ruys in Rotterdam/Londen. In 1869 kocht Willem Ruys W. zn. zijn eerste stoomschip, het ss Ariadne. Dit met mede-financiering door investeerder Mees, die uiteindelijk de huisbankier van de firma werd. In deze periode ging de zeilvaart over via zeil-stoomvaart naar de stoomvaart.

In 1872, het jaar van de opening van de Nieuwe Waterweg werd het ss Ariadne als eerste Nederlands stoomschip aan de firma Plate Reuchlin & Co, de voorloper van de N.A.S.M. en de Holland Amerika Lijn (HAL), uitgeleend. Omdat de eerste schepen nog op de bouwhelling lagen en daardoor een jubileumvaart naar New York met eigen schepen onmogelijk was, werd de Ariadne van Willem Ruys in de rederijkleuren van PR&C geverfd.

 

ss Ariadne

Zijn eerste schepen liet Willem Ruys W. zn. in Engeland bouwen, maar in 1882 gaf hij opdracht aan de Scheepsbouw en Werktuigfabriek ‘De Schelde’ van Arie Smit voor het bouwen van twee schepen.

Als gevolg van de opening van het Suezkanaal in 1869 breidde Willem Ruys W. zn. in 1872 het bedrijf uit met een stoomvaartdienst op Batavia. Samen met Daniël Ruys bouwde hij een regelmatige handelslijn op met Java. Willem Ruys W. zn. had enkele stoomschepen, die later de basis vormden van de in 1883 opgerichte naamloze vennootschap Rotterdamsche Lloyd. Ook richtte Willem Ruys W. zn. in 1891 de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) op. Het KPM-schip ms Ruys uit 1937 was naar hem vernoemd.

Willem Ruys W. zn. was tevens commissaris van diverse (financiële) ondernemingen zoals de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij, de Nederlandsche Bell-Telefoon-Maatschappij en Diergaarde Blijdorp waar hij commissaris was. In die functie zorgde hij onder andere voor veel exotische dieren die door zijn kapiteins voor het Rotterdamse Blijdorp werden aangevoerd.

4. Oprichting van de Stoomboot Reederij Rotterdamsche Lloyd

Op 24 November 1874 werd het ss Groningen tewatergelaten en op 7 Februari 1875 werd het 120 meter lange schip opgeleverd door C. Mitchell & Co., Newcastle-upon-Tyne aan de Stoomboot-reederij Rotterdamsche Lloyd. Het schip voer tussen Nederland en Nederlands-Indië. In datzelfde jaar 1875 ontstond vervolgens uit de trotse zeilvloot van de grondlegger Willem Ruys J.D.zn. de “Stoomboot Reederij Rotterdamsche Lloyd”. Zijn zonen gingen daarmee definitief het stoomtijdperk in.