Verenigingen

 

 

In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de organisaties die in het leven zijn geroepen om oud-collega’s van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en Willem Ruys & Zonen een platform te geven waarop zij gezellig in verbondenheid samen kunnen zijn. Zo kan iedereen daar terecht: walpersoneel van hoog tot laag en varend personeel van ketelbink tot kapitein! Ook de weduwen (weduwnaren) zijn bij deze organisaties meer dan welkom!

Het KRL-Museum heeft het bestuur van de Vereniging verzocht ook Marconisten die bij de (K)RL hebben gevaren als Verenigingslid te verwelkomen. Het Bestuur vond dat een goed idee, dus heren Radio-officieren laat niets u meer in de weg staan en schrijf in!

 

 

De Vereniging is opgericht op 13 april 1972 en is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 juni 1972. Onze Vereniging bestaat uit gepensioneerden employés en weduwen van overleden of gepensioneerden employés van de voormalige N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, van de voormalige Wm. Ruys & Zonen én Marconisten die bij de (K)RL hebben gevaren.

De Vereniging heeft ten doel de band, door jarenlange samenwerking in dienst van dezelfde maatschappij ontstaan, te onderhouden. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten van haar leden tot instandhouding van de onderlinge band.

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit de volgende leden (bijgewerkt tot 1 juni 2016) :

Voorzitter

Vice-voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Henk Hellenthal

Vacant

Maup van Looijen-Troost

Maarten van der Lugt

Astrid Wickel

Hans Noordzij

 

Secretariaat KRL/WRZ: Marijke Staete 41, 2931 WB Krimpen aan de Lek. Telefoon:0180-513505. U kunt het secretariaat ook een reactie per e-mail sturen: krl/wrz@hetnet.nl

Website: https://www.vereniging-krl-wmruys.nl/

 

 

Weet u ook dat er een ledenclub van oud KRL- Scheepswerktuigkundigen bestaat?

De club is in 1968 opgericht door gepensioneerde HWTK’s. Hun doelstelling was hun contacten uit het verleden op vriendschappelijke wijze te onderhouden. De club was aanvankelijk ook bedoeld voor HWTK-leden, maar werd in de loop der tijden aangepast tot wat het nu is, namelijk een club voor WTK’s ongeacht behaalde rang of tijd dat men bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd had gevaren. Deze club is zonder poespas, géén ledenvergaderingen, géén statuten of huishoudelijk reglement, maar wél twee keer per jaar een bijeenkomst. De leden komen jaarlijks, op elke tweede woensdag in mei en tweede woensdag in oktober, bijeen voor een gezellig samenzijn om onder het genot van een drankje oude herinneringen te kunnen ophalen. De bijeenkomst wordt meestal met een gezamenlijke lunch afgesloten.

Voor meer informatie of aanmelding als lid kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (bijgewerkt tot 01 juni 2016):

Voorzitter – Fred van den Bogaard, Telefoon: 0118 – 479014

Secretaris – Arie de Waardt, Telefoon: 06 – 53240506

Penningmeester – Cor van der Schoor, Telefoon: 0172 – 518610

E-mail: tuanwtkskrl@gmail.com