REUNIES

Reunies

THEMA – REÜNIES

Het KRL-Museum zal, bij voldoende belangstelling, de komende jaren regelmatig zogenaamde thema-reünie’s houden. Deze bijeenkomsten beantwoorden rechtstreeks aan de missie van ons museum waarin het menselijk erfgoedaspect alle aandacht krijgt (zie hoofdstuk: ‘Missie’). Tijdens de opening van het KRL-Museum (Pinksteren 2006) en tijdens de grote Slamatherdenking (22 September 2007) werd diverse keren opgemerkt dat een en ander zeer voor herhaling vatbaar was (zie hoofdstuk: ‘ss SLAMAT’). Deze vraag naar specifieke reünies hebben wij verder uitgewerkt en zijn tot de combinatie thema en reünie gekomen. Thema’s kunnen uiteraard een serieus-, maar ook een wat losser karakter hebben.

OUD KRL-HOFMEESTER, JAN BOLLEBOOM – 80 JAAR

Op zondag 22 maart 2015 vierde oud KRL-er, Jan Bolleboom zijn 80e verjaardag bij de Historische Werf ‘De Delft’. Hij was daar door dochter Anita Merks, met een paar smoesjes, naar onze permanente expostie gelokt.

Uit handen van oud KRL-Matroos en enthousiast museum-Vrijwilliger, Ton van Haastregt en omgeven door zijn familieleden ontving de zeer verraste oud-Hofmeester (van 1954-1963) het museummonsterboekje (de familie had hem namelijk aangemonsterd) en een prachtige, originele foto in lijst van zijn schip, de Willem Ruys.

Jan is geboren Zoetermeerder en woont nu in het Brabantse Waalwijk. Overbodig te melden dat Jan Bollenboom door zijn familie en met medwerking van ons museum een onvergetelijke dag was bezorgd!

BIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS EN OUD KRL-MEDEWERKERS

Zaterdag 26 januari 2013 Historische Werf ‘Rotterdams Welvaren’, Lloydkwartier – Rotterdam

 

Reden bijeenkomst

Tijdens deze, voor het KRL-Museum zeer ‘gewichtige’ bijeenkomst, hebben wij met onze gasten de gunstige ontwikkeling van het KRL-Museum, sinds haar opening in 2006, besproken. Uiteraard werd daarna de nadruk gelegd op de positieve ontwikkelingen die ons museum, ondanks recessie op recessie, heeft mogen meemaken. De kansen die wij als museum in 2013 krijgen zijn groot te noemen,willen wij deze ook gaan benutten dan betekent dat wel consequenties voor de inzet van méér Vrijwilligers en museumfinanciën. Dit zijn dan ook de twee speerpunten waaraan wij de komende maanden hard moeten gaan werken! De sneeuwval van de late zaterdagmorgen zorgde er helaas voor dat slechts 85 van de 120 ingeschreven deelnemers ook daadwerkelijk konden deelnemen.

 

FOTO’S BIJEENKOMST/REÜNIE

De gasten worden verwelkomd.

Zeevaartschoolstudenten in vol ornaat.

Ondanks zware sneeuwval komen toch steeds meer gasten binnen.

Onze Archivaris Jaap Lucas in de Lloyd-Toko.

Nestor, oud Kapitein Leen Welter geniet van z’n kopje koffie

Frans Luidinga, Ed van Lierde, Gids Rolf en Piet Wickel.

Onze secretaris Gerard May neemt een schenking in ontvangst.

Papua-verstekelingen met twee zonen van Eddy Korwa.

De directeur van ‘Rotterdams Welvaren Pieter Zegers heet eenieder welkom.

De voorzitter van ons museum Ed van Lierde vertelt over verleden en toekomst van ons KRL-Museum.

Toehoorders ………………………………………………………………….

………. en nog eens toehoorders.

…………………………………………………………………

Waarover praten zij ?

Onze oude Modjokerto-motorreddingssloep ligt braaf op haar restauratie te wachten.

 

OOK TWEE PAPUA VERSTEKELINGEN WAREN AANWEZIG!

In 1964 werden, na vertrek van Sorong Nieuw-Guinea, twee verstekelingen op het ms Schelde Lloyd (Kapitein Grauenkamp) aangetroffen. Onze voorzitter riep hen tijdens zijn speech naar voren en direct was de sympathie in het restaurant te voelen voor beide, gepensioneerde heren en voor ons KRL-ers, ‘menselijk erfgoed’: Eddy Karwa en Tony Rumpaisum. Door hun reis, weliswaar zonder reisticket, met het toen zwaarst getuigde vrachtschip ter wereld, hebben beide voormalige rijksgenoten (nu gerespecteerde Medelanders) het ‘vege lijf’ kunnen redden …….. Wij stellen voor dat beide heren voor het project:’Uw KRL-verhaal’op termijn ook door onze PR-commissie worden geïnterviewd !

Tony Rumpaisum vertelt over zijn enkele reis met de Schelde Lloyd.………………………………

Ook Eddy Korwa doet zijn verhaal over een gebeurtenis die zijn leven heeft veranderd.

 

AFSLUITINGSBIJEENKOMST “GROTE SLAMATHERDENKING”

Zaterdag 27 augustus 2011 te Eindhoven

Om haar vrijwilligers te bedanken voor hun indrukwekkende inzet bij de ‘Grote Slamatherdenking’ te Rotterdam (27 april 2011), heeft het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd hen te Eindhoven gefêteerd met een waardige afsluitingsbijeenkomst op een wel héél bijzondere locatie, namelijk op “De Laak” te Eindhoven, de voormalige residentie van familie Philips.

Eindhoven: De terecht trotse Rentmeester en privébewoner van het landgoed,
Lean Amsterdam

 

UITGEVOERD MIDDAG- EN AVONDPROGRAMMA
1. Borrelpraet en rondleiding
2. Video van de “Grote Slamatherdenking”
3. Borrelpraet en rondleiding
4. Indisch buffet en speeches
5. Koffiepraet met spekkoek
6. Klein pianoconcert: “Seulement aujourd’hui” op Steinway-vleugel, door Paul Slikkerveer
7. Uitreiking boek”: “Het Scheepsjournaal” door en van Frans Luidinga

 

 

“Onze vrijwilligers” op zaterdag 27 augustus 2011

 

ENKELE SFEERFOTO’S

Het Brabantse weer werkte mee!

Rondleiding door bevlogen Lean Amsterdam

Méér dan aangenaam verpozen ……

Het indrukwekkende Indisch buffet

Een welverdiende toast op de gastheer en onszelf ……

………. gevolgd door een sfeervol diner

Jazeker !! ……. koffie met spekkoek toe

Een prachtige avond op een zeer bijzondere locatie!

GROTE SLAMAT HERDENKING TE ROTTERDAM
WOENSDAG 27 APRIL 2011

 

Voor een uitgebreid verslag van deze Grote Slamatherdenking verwijzen wij u naar het website-link: http://www.krlmuseum.nl/slamatherdenking-2011/

 

 

REÜNIE 50 JAAR “THUIS”HAVEN DELFZIJL ZATERDAG 31 MEI 2008

Op zaterdag 31 mei werd, onder het motto: “50 jaar “Thuis”haven Delfzijl, door de Stichting “Gerepatrieerde Indische Nederlanders in Delfzijl” (SGIND) een grote reünie georganiseerd. In de stad werd een Braderie en Aziatische markt gehouden en tegelijkertijd kon men in het Theater/congrescentrum “De Molenberg” in Delfzijl diverse Indisch-Indonesische voorstellingen volgen, in de avonduren gevolgd door een voortreffelijk Indisch buffet. De opkomst (± 400 personen) en de ambiance waren geweldig en het KRL-Museum was op dit prima georganiseerd evenement te gast!

Voor de eerste keer tijdens haar prille bestaan verliet ons scheepsmodel van de Willem Ruys haar thuishonk voor een Noordoostelijke koers naar Delfzijl, alwaar zij veel bewondering oogstte. Met name de mensen die met de Willem Ruys gerepatrieerd werden keken vol weemoed en bewondering naar dit prachtige model. Hieronder ziet u enkele jaren-vijftig-passagiers van onze Grand Old Lady!

Tot slot bevelen wij u de prachtige website van SGIND aan. Haar website kunt u vinden in het hoofdstuk: LINKS.

 

SLAMAT-HERDENKING TE OUDEHORNE
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2007

Voor een uitgebreid verslag inclusief vele foto’s van de indrukwekkende Slamatherdenking in 2007 verwijzen wij u naar het website-link: http://krlmuseum.nl/slamatherdenking-in-2007/