PRIVACY-BELEID

1. Privacy-beleid

Het Lloyd-Atelier garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle personen van wie zij persoonsgegevens ontvangt, hetzij via haar website (www.lloydatelier.nl), hetzij via e-maildiensten of anderzinds. Dat betekent dat wij van onze Vrijwilligers, maar ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder staat vermeld welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat men kan doen als men nog vragen heeft.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina treft men altijd de meest recente versie aan.

 

2. Persoonsgegevens die wij registreren

In diverse, meestal voor de hand liggende, situaties worden persoonsgegevens door ons verwerkt. Personen delen persoonsgegevens met ons omdat ze zich bijvoorbeeld willen registreren. Dat kan via een brief, e-mail, via onze website of telefonisch.

2.1 Registratie m.b.t. de gratis LLOYD-MAIL van het Lloyd-Atelier

In het kader van de gratis inschrijving op het E-magazine legt het Lloyd-Atelier gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van de LLOYD-MAI. Het adresbestand-wordt derhalve ook gehanteerd en bewaard door het Lloyd-Atelier.

Indien men geen prijs meer stelt op het E-magazine van het Lloyd-Atelier, dan ken men dit via e-mail melden aan: Lloydexpo19@gmail.com  wij zullen dan uw gegevens binnen zeven werkdagen van alle verzendlijsten verwijderen.

 

2.2 Registratie m.b.t. de gratis Lloyd-video-links met copyright-verklaring

In het kader van de gratis inschrijving op het Lloyd-video-links vraagt het Lloyd-Atelier de inschrijver om de volgende verklaring:

Graag ontvang ik de Youtube-links van Lloyd-video’s die u vanaf heden, geleidelijk en gratis beschikbaar gaat stellen. Ik realiseer me dat in deze video’s beelden zitten waarop auteurs- rechten van toepassing zijn. Ik begrijp ook dat de video’s daarom uitsluitend binnen een beperkte groep moeten blijven, dus (ook op Youtube) niet openbaar zijn. Ik zal de video’s daarom niet downloaden of op andere wijze uit de toegestuurde link halen of doen halen. Dit betekent ook dat ik deze links uitsluitend gebruik voor het bekijken van de video’s. U kunt erop rekenen dat ik conform bovenstaande afspraken zal handelen.

Tevens legt het Lloyd-Atelier gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van het E-magazine. Het adresbestand wordt derhalve ook gehanteerd en bewaard door de Lloyd-Atelier-redactie.

 

a. Naam inschrijver.

b. Adres inschrijver.

c. Telefoonnummer inschrijver.

d. E-mailadres inschrijver.

Indien men geen prijs meer stelt op het toesturen van de Lloyd-video-links, dan ken men dit via e-mail melden aan: Lloydexpo19@gmail.com  wij zullen dan uw gegevens binnen zeven werkdagen van alle verzendlijsten verwijderen.2.3 Registratie overlijden van oud-Rotterdamsche Lloyd directie en werknemers.

Indien men geen prijs meer stelt op het toesturen van de Lloyd-video-links, dan ken men dit via e-mail melden aan: Lloydexpo19@gmail.com  wij zullen dan uw gegevens binnen zeven werkdagen van alle verzendlijsten verwijderen.2.3 Registratie overlijden van oud-Rotterdamsche Lloyd directie en werknemers.

Op de website van het Lloyd-Atelier worden, niet volledige, ‘meldingen van overlijden’, daarbij kunnen de volgende gegevens gepubliceerd zijn:

1. Naam en voornaam.

2. Functie bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.

3. Geboorte- en overlijdensdatum.

4. Overlijdensbericht.

5. Door familie aangeleverde foto’s of foto’s uit de fotogalerij van het Lloyd-Atelier.

6. Door familie aangeleverde tekst of foto’s van het Lloyd-Atelier.

 

In deze fotogalerij treft men duizenden foto’s aan die deels eigendom zijn van het Lloyd-Atelier en in de loop der jaren deels zijn aangeleverd door voornamelijk Lloyd-bemanningsleden, maar ook door Lloyd-passagiers. In principe is de bron vermeld, echter, enkele jaren gelden zijn door het overzetten van de foto’s middels een ander programma, sommige bronvermeldingen aan het eind van de tekst verdwenen. Door deze foto’s voor genoemde fotogalerij beschikbaar te stellen, bepaalt men zelf wat openbaar wordt, namelijk de afbeelding en de bron (naam) als bronvermelding.

Rechten van afbeeldingen

Mocht de eigenaar van een afbeelding deze op de website van het Lloyd-Atelier tegenkomen en men is er van overtuigd dat hij/zij geen rechten voor deze afbeelding heeft afgegeven of doen afgeven, verzoeken wij dit ons direct te melden, zodat wij de maatregelen kunnen nemen die recht doen aan welk copyright dan ook, e-mailadres: Lloydexpo19@gmail.com

Vrije download afbeeldingen

Vanwege de doelstelling van het Lloyd-Atelier-doelstelling zijn de aangeleverde afbeeldingen en bronvermelding openbaar en dus downloadbaar. Op de website staan de voorwaarden waarop het downloaden van afbeeldingen en bijbehorende tekst is toegestaan: Het downloaden van foto’s en vervolgens openbaar maken, is nadrukkelijk onder voorwaarden van bronvermelding, toegestaan. Indien men een foto zonder bron tegenkomt, kan men de bron alsvolgt vermelden: Afbeelding: Lloyd-Atelier.

Gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden.

4. Lijst fondsen en sponsoren

Het Lloyd-Atelier beschikt over een lijst met donateurs en sponsoren en over adresgegevens van andere relaties. Namen en e-mailadressen van donateurs en sponsors kunnen bij betreffende projecten op de website en in het E-magazine van het Lloyd-Atelier worden vermeld, in geen geval zal het vestigingsadres worden vermeld.

5. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden aan ons toevertrouwd. De kwantiteit en kwaliteit van deze persoonsgege-vens hangen af van de exacte reden waarvoor de gegevens worden gebruikt. Wij zullen de vertrouwelijkheid van deze gegevens respecteren. Zonder toestemming van belanghebbenden zullen nooit persoonsgegevens aan derden ter beschikking worden gesteld (bij het zelf plaatsen van teksten en/of afbeeldingen bepaalt men zelf wat openbaar wordt!).

6. Andere gebruikers

Zodra men zelf actief een hulpvraag of een openbaar hulpaanbod plaatst, wordt dit getoond op onze websites. Andere gebruikers kunnen dan een hulpvraag of -aanbod lezen. Hierbij staan: voornaam, profielfoto en voor welke regio de oproep geldt. Achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer worden door ons nooit gedeeld met andere gebruikers.

7. Derde partijen

Het Lloyd-Atelier verstrekt genoemde persoonsgegevens nooit aan derden!

8. Privacybeleid en links naar andere websites

Op onze website: www.lloydatelier.nl zijn links opgenomen naar andere websites, dat doen wij om de mogelijkheid te bieden ook relevante onderwerpen van derden te bekijken. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar betreffende websites.

9. Wijziging van gegevens die bij ons staan geregistreerd

Door een e-mail met wijzigingen naar het Lloyd-Atelier te sturen, worden de gegevens aangepast: Lloydexpo19@gmail.com