Megagalerij-jacatra

1 – Batavia het vroege Jacatra en nu Jakarta. 1917- Bemanningsleden van 7 schepen die bij Lands’ End door de U-21 getorperdeerd waren w.o. ssBandoeng-ssJacatra-ss Menado. 1928- ss Jacatra – In Soerabaja een feestje in het gangboord.
1920-1 – ss Jacatra – Afgemeerd in de IJsselhaven. 1920-2 – ss Jacatra – Afgemeerd in de IJsselhaven. 1933-2 – ss Jacatra.
1933-3 – ss Jacatra. 1933-4 – ss Jacatra. 1933-5 – ss Jacatra – met rechts het ms Dempo.

9 FOTO’S