BOEKEN EN PLATEN UITGEGEVEN DOOR DE

(KONINKLIJKE) ROTTERDAMSCHE LLOYD

 

JUBILEUMBOEK 25 JARIG BESTAAN – 1908

STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ROTTERDAMSCHE LLOYD

– In opdracht van de Directie van de firma Wm Ruys & Zonen.

– Vervaardigd in de ateliers van L. van Leer & Co. – Amsterdam.

– 78 pagina’s met veel scherpe foto’s.

DE REIS VAN HET ss KAWI

Een reisverhaal door een passagier, aan boord van het ss Kawi, geschreven.

– 74 pagina’s met foto’s

–  Gepubliceerd door de Rotterdamsche Lloyd N.V.-1917

DE ROUTE-ATLAS – vanaf 1921

 

Omslag – voorkant.

 

 

– 32 pagina’s

– 25 gekleurde land-/zeekaarten

– Drukkerij Mouton & Co. Den Haag

JUBILEUMBOEK 50 JARIG BESTAAN – 1933

DE ZEILVLOOT VAN WILLEN RUYS JAN DANIELSZOON EN DE ROTTERDAMSCHE LLOYD

– In opdracht van de Directie van de N.V. Rotterdamsche Lloyd.

– Drukkerij M. Wyt & Zonen – Rotterdam.

– 148 pagina’s en 13 bijlagen.

JUBILEUMBOEK 75 JARIG BESTAAN – 1961

120 JAAR ZEEVAART – VAN BARKSCHIP TOT WILLEM RUYS

In opdracht van de Directie van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v. was in 1955 opdracht gegeven voor het schrijven van een gedenkboek met de bedoeling dit te publiceren ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan in 1958. Toen het boek gereed was, zorgden heftige politieke gebeurtenissen, die zeer grote gevolgen voor de Lloyd hadden, ervoor dat een jubileumviering achterwege moest blijven. In 1961 vond de directie toch enige aanleiding het jubileumboek alsnog uit te geven en zo geschiedde.

– Drukkerij Wyt & Zonen N.V. – Rotterdam.

– 342 pagina’s – in kleurendruk en een ruim aantal afbeeldingen.

De omslag – voorkant.

 

Koperen stempels die gebruikt zijn bij de druk van omslag en bij de aanmaak van diverse pagina’s (collectie KRL-Museum).

Rechts een schilderij van het eerste zeilschip ‘Cornelis Wernard Eduard’ en links de etsplaat – ‘Ed van Lierde-collectie’

………………………………………………………………….

Rechts een beroemd Lloyd-affiche en links de bijbehorende koperen etsplaat – ‘Ed van Lierde-collectie’

……………………………………………………………….

Links een ander beroemd Lloyd-affiche en rechts de etsplaat – ‘Ed van Lierde-collectie’

Links de oorkonde verleend door Koningin Wilhelmina en rechts de bijbehorende zinken etsplaat – ‘Ed van Lierde-collectie’

De koperen en zinken etsplaten die u hierboven en beneden kunt zien, bevinden zich in de collectie van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. Deze collectie is zo goed als compleet en voor elke afbeelding bestaan voor de vier basiskleuren ook aparte etsplaten.

De complete set zinken en koperen etsplaten waarmee dit jubileumboek is gedrukt.

 

 

 

Langsdoorsnede van het ms Indrapoera – Uitgave: Rotterdamsche Lloyd N.V. – 1925

Omslag langsdoorsnede – ms Indrapoera – 1925

………………………………………………………………….

Omslag langsdoorsnede ms Willem Ruys – 1948

………………………………………………………………..

Langsdoorsnede van het ms Willem Ruys – Uitgave: N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd – 1947

   

Een roemrucht reisverslag dat een prachtige sfeer neerzet van een reis met het vlaggenschip ‘Willem Ruys’. Tekst: Max Dendermonde, foto’s: Carel Blazer – 78 pagina’s 1952 – uitgave Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.

Een even populair harmonica-fotoboek van de Willem Ruys – in Nederlandse en Engels versie – tekst: Tekst: Max Dendermonde, foto’s: Carel Blazer – uitgave Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.