LLOYD-MONUMENT

 

Het Lloyd-monument: 1947 tot heden

                 

De onthulling op 22 november 1947

Ontstaan van het monument

In de Tweede Wereldoorlog was het aantal schepen van de N.V. Rotterdamsche Lloyd door verlies en schade méér dan gedecimeerd. Het duurde ook even voordat de directie wist wat er precies met haar schepen en bemanningsleden was gebeurd. Na de bevrijding stond alles in het licht van de wederopbouw van de vloot. Begin 1947 werd het idee geopperd om de gevallenen van de Rotterdamsche Lloyd te eren met een gedenkmonument. Het project werd geïnitieerd door Rotterdamsche Lloyd-Gezagvoerder, H.G.J. ter Marsch. Het Lloyd Monument werd gefinancierd uit bijdragen van Directie en Personeel.

Het oorspronkelijke monument aan de Lloydkade: 1947-1980

Het monument werd namens de gehele directie van de n.v. Rotterdamsche Lloyd aanvaard door directeur, Theo A.W. Ruys en tijdens een speciale bijeenkomst aan de Lloydkade onthuld op 22 november 1947 door directeur, Bernhard E. Ruys. De onthulling van het ‘Lloyd Monument’ vond vijf dagen vóór de dag plaats waarop Koningin Wilhelmina de n.v. Rotterdamsche Lloyd het predikaat: ‘Koninklijk’ verleende.

De Harmoniekapel van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

Bij de jaarlijkse herdenkingen plaatsten de directie en diverse afvaardigingen van vloot- en walpersoneel bloemenkransen, waarna nabestaanden ook in de gelegenheid werden gesteld bloemen bij het monument te leggen. De Lloyd-harmonie is eind 1949 opgericht en bestond uit medewerkers van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. De harmoniekapel heeft vanaf haar oprichting tot de grote Nedlloydfusie in 1970 de herdenkingen muzikaal begeleid.

Ontwerp Lloyd-monument

Wie het Lloyd-Monument ontworpen heeft is niet duidelijk (wij houden ons voor nadere informatie aanbevolen!). Het monument bestond aanvankelijk uit een lichte, natuurstenen achterwand van 15 meter breed en 4 meter hoog. Links stond een zuil met gestileerde bronzen kom met fakkel, totaal 8 meter hoog. Bij de latere locatie van het Lloyd Monument is deze zuil plus fakkel niet meer geplaatst. Wat uiteraard wél op de volgende locaties terugkwam waren de 6 bronzen platen:

a. Vier bronzen platen met namen van 277 slachtoffers van Rotterdamsche Lloyd medewerkers in de Tweede Wereldoorlog. In werkelijkheid zijn er beduidend meer slachtoffers gevallen!

b. Daartussen een bronzen plaat met een zinsnede uit de afscheidsbrief van Rotterdamsche Lloyd- directeur, Willem Ruys Bzn., gefusilleerd op 15 augustus 1942,

c. Grote bronzenplaat met de ‘Lloyd-weduwe’ die zich realiseert dat haar geliefde nooit meer thuis zal komen,


d. Kleine marmeren plaat met de tekst ‘Ter nagedachtenis, etc.’ Deze plaat is later in de Calandstraat aan het monument toegevoegd.

A. Lloydkade – Rotterdam

Het Lloyd Monument heeft vanaf de bouw aan de Lloydkade (Scheepvaartkwartier) gestaan. In de jaren ‘50/’60 werd het monument druk bezocht. Na de fusie in 1970 bleef het monument nog aan de Lloydkade, maar toen het gebouw en loodsen aan de Lloydkade in 1975 (?) aan het Duitse Kühne & Nagel werden verkocht moest het Lloyd Monument naar de Parksluizen verhuizen. Merkwaardig omdat ons juist het leed dat er voor heeft gezorgd dat dit monument is opgericht, door Duitsers is aangedaan!

De herdenking in 1954 met twee directieleden, waaronder de heer Theo A.W. Ruys

B. Parksluizen – Rotterdam

Aan de Parksluizen stond het monument er vanaf 1975 (?), tussen het voortrazende verkeer, wat verloren bij. Mede door het voortschrijden van de tijd nam het bezoekersaantal sterk af. Het Lloyd Monument stond zo’n 22 (?) jaar bij de Parksluizen en werd in maart 1997 naar de Calandstraat, direct naast het oude Rotterdamsche Lloyd hoofdkantoor (Veerhaven), verplaatst.

Bij de Parksluizen in Rotterdam: 1980-1994

C. Calandstraat – Rotterdam

Het Lloyd-Monument staat dus sinds maart 1997 in de Calandstraat en wordt tot op heden verzorgd door de Vereniging van Gepensioneerden van de KRL/WR&Zn. Er vinden nog steeds jaarlijks herdenkingen plaats.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

In de Calandstraat-Rotterdam: 1994-heden

Adoptie Lloyd-monument

Het monument is geadopteerd door het Zeekadetkorps “Willem Ruys” uit Arnhem, dit korps begeleidt de jaarlijkse herdenkingen.

Schooladoptie

In 2007 heeft het Citycollege St. Franciscus te Rotterdam (Katholieke scholengemeenschap met havo, atheneum en gymnasium) het Lloyd-monument geadopteerd. Bij het vak: “Geschiedenis” wordt elk jaar in de derde klassen de Tweede Wereldoorlog behandeld, de school houdt dan een excursie naar Groesbeek waar een begraafplaats wordt bezocht en de leerlingen ook een film over Anne Frank zien. Voorafgaand aan dit bezoek stopt de bus bij het Lloyd-monument aan de Calandstraat te Rotterdam alwaar door een van de directieleden een kort woord wordt gesproken en bloemen worden gelegd. Het motief om dit te doen is: “de oorlog en het oorlogsleed voor leerlingen concreter maken”.