HET OORSPRONKELIJK MUSEUM TE OUDEHORNE

Indien u het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum in Oudehorne (bij Heerenveen) wilt bezoeken, kunt u een telefonische- of een e-mailafspraak maken. In principe ontvangen wij iedere bezoeker of groepje bezoekers afzonderlijk waardoor wij meer individuele aandacht kunnen geven. Afhankelijk van de afgesproken tijd staat de koffie of borrel klaar …………….. de toegang is gratis!

Wij zouden het ten zeerste waarderen (maar u absoluut niet willen verplichten!) indien u een bloemetje zou willen meenemen dat u bij het ‘Slamatmonument’ kunt leggen. Zoals u wellicht weet, worden met dat monument, permanent de 983 slachtoffers geëerd/herdacht (zie ons hoofdstuk: Wereldoorlogen).
Ons adres aldaar is: Rozenbergswijk 4-A, 8413 CW  Oudehorne.
BRUIKLEEN AAN ANDERE MUSEA
Zo nu en dan geven wij onze colectie-items (gratis) in bruikleen aan andere musea of instellingen. Meestal gaat het om een kleine aanvulling door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum op hun tentoonstellingen. Bijvoorbeeld hebben wij bij de 7 maanden-durende expositie ‘Den Haag – Indië’ het Haags Historisch Museum het onderdeel: ‘Vervoer van en naar Nederlands Indië’ voor onze rekening genomen. Indien er sprake is van zo’n bruikleen laten wij dit direct via deze website weten.
VOET AAN WAL BIJ HISTORISCHE WERF ‘ROTTERDAMS WELVAREN’
Van medio 2012 tot eind 2015 hebben wij onder het motto: ‘De Rotterdamsche Lloyd komt weer thuis! een kleine expositie bij Rotterdams Welvaren gehad, dit op een steenworp afstand van de Lloydkade waar het in 1906 allemaal begonnen is en vanwaar onze roemruchte schepen vertrokken en weer thuiskwamen. Na een faillissement en overname door een nieuwe stichting (De Delft) is de nauwe samenwerking alles behalve opgebloeid en na vermissing van een belangrijk erfgoedstuk, inmiddels (februari 2016) beëindigd. Besprekingen zijn gaandfe voor een nieuwe Rotterdams expositielocatie.
 

 

MÉÉR DAN 6000 FOTO’s OP DEZE WEBSITE !

het vlaggeschip ms Willem Ruys