GEORGE H. DEXTER – UK

 

GEORGE DEXTER, DE LAATSTE OVERLEVENDE VAN ss SLAMAT en HMS WRYNECK

TWEEDE WERELDOORLOG – BENOORDEN KRETA, GRIEKENLAND

George Dexter diende als Private Corporal – 206084 in de  RASC-308e Compagnie Service Korps van het Koninklijke Britse Leger. George overleed op 13 juli 2014. Samen met alle slachtoffers van die verschrikkelijke oorlogsdag: 27 april 1941, wordt hij in dit hoofdstuk geëerd en herdacht.

GEORGE DEXTER, THE LAST SURVIVOR OF ss SLAMAT and HMS WRYNECK

SECOND WORLD WAR – NORTH OF CRETE, GREECE

George Dexter served as Private Corporal (206084) in the RASC-308th Company Service Corps of the Royal British Army. George died on July 13th 2014. Along with all the victims of that terrible war day: April 27th, 1941, he is honoured and commemorated in this chapter.

George 25 jaar – 1941

………………………………………………………………………………

George hier eveneens 25 jaar.

…………………………………………………………………………….

George op de eerbiedwaardige leeftijd van 94 jaar.

Een montere George zit direct al op z’n plaatsstoel..

George Dexter met collega-private achter op de motor – 1943.

 

George in Iraq, 27 jaar, dus twee jaar na de Slamatramp.

DE GROOTSE OORLOGSRAMP IN DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE KOOPVAARDIJ

THE GREATEST WAR DISASTER IN THE HISTORY OF DUTCH MERCHANT NAVY

Een van de indrukwekkende gebeurtenissen uit de oorlog ter zee is de tragedie in 1941 met het passagierschip van de Rotterdamsche Lloyd, het ss SLAMAT. Zij was onderdeel van een Brits konvooi dat geallieerde troepen ophaalde uit Griekenland dat in april 1941 door Duitse troepen onder de voet werd gelopen. Om zijn mensen te sparen vaardigde een tactische terugtrekking uit, genaamd: ‘Operation Demon’. Na aanhoudende aanvallen brengt de Luftwaffe het trotse passagierschip Slamat alsmede haar beschermers: HMS Diamond en HMS Wryneck in de Middellandse Zee tot zinken. Er vielen vele doden, maar het  thuisfront dat pas laat op de hoogte kon worden gebracht, kwam door haar eigen oorlogsellende nauwelijks aan treuren toe. Een verschrikkelijke ramp, met in totaal 983 doden, kon op deze manier in de vergetelheid raken.

Het zal nooit mogelijk zijn de volle omvang van deze gebeurtenis te beschrijven of te verfilmen zonder de grenzeloze bewondering en diep mededogen te voelen voor de vele opvarenden die in een kansloze strijd, samen met de prachtige Slamat, ten onder gingen. De oprichter en bestuursvoorzitter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum voelde het in 2010  daarom als een morele plicht, na de kleinschalige herdenking in 2007,  het verhaal van de Slamat bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Maar eerst gaan we het hebben over de desastreuse gevolgen van deze oorlogsramp.

One of the impressive war events at sea was the tragedy with the passenger ship of the Rotterdamsche Lloyd, the ss SLAMAT in 1941. She was part of a British convoy that collected Allied troops from Greece that at that time was invaded by German troops in April 1941. To spare his people Prime Minister Windsor Churchill issued a tactical retreat called ‘Operation Demon’. After sustained attacks, the Luftwaffe sank the proud passenger ship ss Slamat as well as her protectors: HMS Diamond and HMS Wryneck. This tragedy happened just North of Crete-Greece. Many people were killed, but the home front, which could only be informed late, hardly had the time to mourn because of its own war misery. A terrible disaster, with a total of 983 victims, should not be forgotten!

It will never be possible to describe or film the full scope of this event without feeling the boundless admiration and deep compassion for the many crew members who perished in a hopeless battle, together with the beautiful Slamat. In 2010, that’s why the Founder and Chairman of the Royal Rotterdam Lloyd Museum Board felt it as a moral duty to bring the story of the Slamat/Diamond/Wryneck to the attention of a wider audience. Below you will find the disastrous consequences of this war disaster.

983 SLACHTOFFERS – 983 VICTIMS

De SLAMAT-bemanning bestond uit 74 Nederlanders, 84 Goanezen, 24 Chinezen, 10 Australiërs en 1 Noor. Toegevoegd aan de Slamatbemanning werd vervolgens: 13 Australiërs, Royal Australian Navy-Team-luchtbescherming en 8 Nieuw Zeelanders, New Zealand Army, 2e NZ expeditionary force.

Slechts 11 bemanningsleden van de Rotterdamsche Lloyd overleefden de ramp, onder hen: 4 Nederlanders, 5 Goanezen, 1 Australiër en 1 Nieuw Zeelander.

SLAMAT-bemanning: 214, slachtoffers: 203, overlevenden: 11.

ss SLAMAT
Victims of the British V&W-class destroyer (D-21): HMS WRYNECK

WRYNECK-bemanning: 133, slachtoffers: 106, overlevenden: 27.

HMS WRYNECK
Victims of the British D-class destroyer (H-22): HMS DIAMOND

DIAMOND-bemanning: 186 , slachtoffers: 166, overlevenden: 20.

HMS DIAMOND
Slachtoffer bij geallieerde (Britse-, Australische- en Nieuw Zeelandse) troepen:

Soldaten: 508, slachtoffers: 500, overlevenden: 8.

VAN DE 1044 BEMANNINGSLEDEN EN GEALLIEERDE SOLDATEN HEBBEN SLECHTS 66 DEZE OORLOGSRAMP OVERLEEFD.

Alle namen van de Slamat-/Diamond- en Wryneck slachtoffers liggen ter inzage in het LLOYD-ATELIER te Netersel.

ONLY 66 OF THE 1044 CREW MEMBERS AND ALLIED SOLDIERS HAVE SURVIVED THIS WAR ORDEAL.

All name lists of Slamat/Diamond/Wryneck victims are part of the small war exhibition at the LLoyd-Atelier at Netersel-The Netherlands. 

EERSTE BEZOEK AAN GEORGE DEXTER

Birmingham – Engeland,   11 augustus 2009

FIRST VISIT TO GEORGE DEXTER

Birmingham – UK   Augustus 11th 2009

8 Eastbourne Avenue – Birmingham.

……………………………………………………………………………..

George bij zijn onderscheidingen- en fotowand.

George op de eerbiedwaardige leeftijd van 94 jaar.

Een montere George zit direct al op z’n plaatsstoel..

……………………………………………………………………………..

Het eerste, voorbereidende bezoek aan George Dexter was gearrangeerd vanuit Cheltenham alwaar mijn echtgenote Josje en ik bij vrienden logeerden. Wij ontmoeten daar ook Jane, de dagelijkse verzorgster van George omdat zijn ooorlogswonden aandacht bleven vragen. Afgesproken werd dat ik hetzelfde jaar nog (17 december 2009) met een filmploeg naar Birmingham zou terugkeren.

TWEEDE BEZOEK AAN GEORGE DEXTER

Birmingham – Engeland,   17 december 2009

SECOND VISIT TO GEORGE DEXTER

Birmingham – UK,   December 17 th 2009

 

Gouden Kalf’-winnaar Goert Giltay achter de camera.

………………………………………………………………………………..

 

‘Making off’ Slamat Documentary.

………………………………………………………………

68 jaar nadat oorlogsveteraan, George Dexter zware bombardementen en voortdurend machinegeweervuur op ons troepentransportschip, ss Slamat en de Britse destroyer, HMS Wryneck had overleefd, had de grondlegger van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, Ed van Lierde op dinsdag 11 augustus 2009, de bijzondere eer om deze oorlogsheld in zijn Birminghamse woning te mogen ontmoeten.

In het kader van het project: Slamat-documetaire zijn fondsen geworven voor zowel de documentaire zelf als het organiseren van een première. Die première werd een groot succes met nog een grote verrassing aan het einde. Voor uitgebreide verslaggeving kunt u de volgende link aanklikken:

https://lloydatelier.nl/slamat-documentaire-2015/

68 years after war veteran George Dexter survived heavy bombing and continuous machine gun fire on our troop transport ship, ss Slamat and the British destroyer, HMS Wryneck the Founder of the Royal Rotterdam Lloyd Museum, Ed van Lierde, had the special honour of to meet this war hero in his Birmingham home on Tuesday August 11th 2009.

In the context of the project: Slamat Documentary, funds were raised for both the documentary itself and the organization of a premiere. That premiere was a great success with an big surprise at the end. For a detailed report you can click the following link:

https://lloydatelier.nl/slamat-documentaire-2015/

 

GEORGE DEXTER WAS EEN BELANGRIJK HOOGTEPUNT OP DE GROTE SLAMAT-HERDENKING TE ROTTERDAM, OP:

27 april 2011

April 27th 2011

GEORGE DEXTER WAS AN IMPORTANT HIGHLIGHT ON THE GREAT SLAMAT-COMMEMORATION DAY AT ROTTERDAM:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..
vv vv
vv vv
vv vv

GEORGE DEXTER SPEELDE OOK EEN HOOFDROL IN ONZE SLAMAT-DOCUMENTAIRE

Première op 2 mei 2015

 

Premiere on May 2nd 2015

GEORGE DEXTER ALSO PLAYED A SIGNIFICANT ROLE IN OUR SLAMAT DOCUMENTARY

…. One mass of holes, everybody was dead, splattered all of the place …..

 

….. but when I looked around the Diamond was upright just going like that.

 

MEDIA OVER GEORGE DEXTER

  

GEORGE KRIJGT EEN ONGENEESLIJKE ZIEKTE ……

George Dexter krijgt in 2013 huidkanker (melanoom) op zijn hoofd, wellicht veroorzaakt door teveel zon tijdens zijn jarenlange verblijf in het Midden-Oosten (na zijn dubbele overleving op ss Slamat en HMS Wryneck). Hij wordt aanvankelijk nog thuis verpleegd, maar wordt, als alleenstaande (weduwnaar) opgenomen in het “John Taylor Hospice  in Erdington

GEORGE GETS AN UNCURABLE DISEASE ……

In 2013 George Dexter developed skin cancer on his head (melanoma), possibly caused by too much sun during his long army stay in the Middle East (after his double survival on ss Slamat and HMS Wryneck). He was initially nursed at home, but later on he got medical care at ‘John Taylor Hospice’ in Erdington.

 

Geopereerd aan huidkanker (melanoom) is George hier nog thuis 26 juni 2014.

…………………………………………………………………..

 

Zijn steun en toeverlaat, nurse Sally Kilroy.

……………………………………………………………………………………………

 

GEORGE VERLIEST ZIJN, NIET TE WINNEN STRIJD, TEGEN KANKER!

13 juli 2014

GEORGE LOSES HIS UNWINABLE BATTLE AGAINST CANCER!

July 13th 2014

 

Yardley Crematorium- Birmingham.

………………………………………………………………………………

 

De Royal Britisch Legeon delegatie wordt geinspecteerd.

………………………………………………………………………………..

 

De kist van George is ‘versierd’ met persoonlijke zaken die nu in het Lloyd-Atelier zijn te bezichtigen…….

 

……….. een emotioneel moment ……. 

Het Royal Britisch Legeon neemt afscheid van hun broeder ……..

 

De ‘John Taylor Hospice’ nurses nemen afscheid van hun geliefde patiënt ……

Judy Manners en Ed van Lierde betreden de aula.

 

 

De ‘Last Post’ wordt

Het legeronderdeel van George.

               

Stand Down Soldier 

Stand down soldier ……… your mission is done.

The danger is over ……… there’s no need to run. 

You were trained well ……… to obey each demand. 

So take this and heed ………. this one final command.

Rest your body ……….. and rest your eyes. 

As we weep the loss ……… when a good soldier dies.

Bask in the peace ……….. that you can now enjoy. 

Embrace it for us ……….. let it too be our joy. 

The life that you lived ………. will constantly remind. 

And bring on a smile ………. to those you leave behind. 

We thank you for serving ……….. your loyalty stood true. 

And hope that some day ………… we will meet up with you!

SLAMAT DJALAN …….. DEAREST GEORGE …….. SLAMAT TIDUR !

( Poem by his nephew, Andrew Barrett)

          

 

In de bloemenzee ook een zelfgemaakt bloemstuk van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-Museum.


Frans Luidinga, zoon van de Slamat-Kapitein wordt door de BBC geïnterviewd.

 

MEDIA OVER GEORGE DEXTER’s FUNERAL

 

 

GEORGE H. DEXTER, DE ‘LAATSTE’ SLAMAT OVERLEVENDE ‘LEEFT’ VOORT IN ONS:

GEORGE H. DEXTER, THE ‘LAST’ SLAMAT SURVIVOR, ‘LIVES’ ON AT OUR:

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..