Fotos-van-de-expositie

Startpunt expo
……………………………………….

De leestafel
……………………………………..

Fotocollage van Slamat interieur

In Konvooi
…………………………………………..

Cruiser HMS Ajax 1941

Cruiser HMAS Perth 1941

Cruiser HMS Orion

dss Slamat

ss Costa Rica KNSM 1941

ss Pennland in oorlogsuitrusting, in dienst van de HAL 1941

Griekenland. Evacuatie van Australische troepen. April 1941

Engelse soldaten worden geevacueerd

Een gewonde soldaat wordt op de gangway ondersteund

Het konvooi vaart richting Egypte