BOGOR – PROJECT

 

 

 

BOGOR – PROJECT

In voorbereiding op het Medan-project had Mr. Soedjai Kartasasmita (Voorzitter van de Indonesische Vereniging van Plantage Ondernemers en voorzitter van het Indonesisch Plantage Museum, beide te Medan) bestuursvoorzitter Ed van Lierde van het KRL-Museum en echtgenote uitgenodigd voor een bezoek bij PT-RPN te Bogor. Dit instituut doet voor veertien overheidsplantages onderzoek en ontwikkeling. We spreken hier over Palmolie-, Rubber-, Cacao-, Koffie-, Thee-, Rietsuiker- en Kina-producten die door de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en al haar voor gangers in de vaart op Nederlands Indië en Indonesië, in enorme hoeveelheden vervoerd zijn. Bij het bezoek aan PT-RPN – Bogor ging het met name over het plantageproduct: ‘Rubber’.

Dit bezoek leverde twee belangrijke dingen op, namelijk: a. een prachtige manier om enigszins thuis te geraken in een materie die bij ons museum minder bekend, maar bij Nederland overbekend is. b. De vraag van dit instuut aan het KRL-Museum ook in hun museum een Rotterdamsche Lloyd collectie onder te gaan brengen.

Mr. Soedjai Kartasamita

In preparation for the Medan-project Mr. Soedjai Kartasasmita (Chairman of the Indonesian Plantation Entrepreneurs Association and Chairman of the Indonesian Plantation Museum, both at Medan.) invited Chairman Ed van Lierde of the Royal Rotterdam Lloyd Museum and his spouse for a visit to PT RPN – Bogor which is a subsidiary Research & Development company of fourteen state owned plantation enterprises. In fact, this visit was a wonderful way to get familiar with an area which in former days was very well known to the Dutch. We are talking about Palm oil, Rubber, Cacao, Coffee, Tea, Sugar Cane and Kina products shipped in huge quantities by for instance the Royal Rotterdam Lloyd and all its predecessors during her voyages from the Dutch Indies back to The Netherlands. The keynote of this PT-RPN-visit at Bogor was the plantation product: ‘Rubber’.

Director: Dr. Ir. Teguh Wahyudi M. Eng.

Kantor Pusat Penelitian Karet – Bogor.

In ruimte-12 komt mogelijk de Lloyd-collectie.

Kunjungan Pendiri sekaligus Presiden dari Royal Museum Rotterdamsche Lloyd – Belanda ke PUI Bioteknologi dan Bioindustri di Bogor – 13 Februari 2017.

Bezoek van Oprichter en Voorzitter van het Koninklijke Museum Rotterdamsche Lloyd Museum – Nederland en echtgenote aan Pui Biotechnologie en Bio-industrie in Bogor – 13 februari 2017.

Visit of Founder and Chairman Royal Rotterdam Lloyd Museum Foundation – The Netherlands and spouse to Pui Biotechnologie en Bio-industry at Bogor – February 13th 2017

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Het rubber wordt uit een metalen mal geklopt.

Machine waarmee NPV-rubberlaarzen worden gemaakt.

Zwaar rubber fundamentblokken tegen de gevolgen van aardbevingen.

Aardbevingproof rubberfundament met PVC-buis.

Enkele items uit de voorgenomen Bogor – schenkingscollectie

De kiellegging van het Sibajak-scheepsmodel door Arnoul Lormans en Ed van Lierde.

Some artefacts as part of the intended Bogor collection

Our first Donation model ms Dempo was destined for the Lloyd-exibition in Cipta Niaga, Kota Tua – Jakarta and was part of the Ed van Lierde-collection. The second ships’ model: passenger liner mv Willem Ruys is destined for Medan and for this Bogor-project a ships’ model of the passenger liner mv Sibajak is under contruction. The Lloyd poster and uniformed Djongoss showed below could also be part of the Donation collection which will consist of about 50 à 60 artefacts.

The hull of Sibajaks’ ship model is ready.

One of the famous Rotterdam Lloyd Posters.

Rotterdam Lloyd Djongoss

Rotterdam Lloyd cigar on bronze Rotterdam Lloyd ash tray.

 

 

DEELNEMENDE FONDSEN MEDAN/BELAWAN-PROJECT

PARTICIPATING FUNDS IN OUR MEDAN/BELAWAN-PROJECT

Financieel gezien, krijgt het BOGOR-project, uiteraard pas het ‘goene licht’ als de benodigde fondsen zijn geworven. Hier beneden geven wij niet alleen aan welke fondsen met dit project meedoen, maar ook kunt u, helemaal onderaan, lezen welk percentage van de totale begroting al door genoemde fondsen is toegezegd.

Financially, the BOGOR project, of course, gets its ‘green light’ if sufficient funds are available. Below, one can read, not only which funds are participating, but also what percentage of the total budget already has been pledged.

 

DutchCulture heeft momenteel een significante bijdrage voor ons Bogor-project in overweging. Dit kan omdat Nederland voor het gedeeld cultureel erfgoed samenwerkt met Suriname, Brazilië, de Verenigde Staten, Rusland, Zuid Afrika, India, Sri Lanka, Indonesië, Japan en Australië. Bovendien verzamelt DutchCulture, in haar database ‘Buitengaats’, voor onze overheid gegevens van internationale culturele activiteiten vanuit Nederland in alle culturele en creatieve disciplines.

Website: www.dutchculture.nl

…………………………………………………….

De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum werkt op Vrijwilligersbasis en ontvangt geen structurele subsidies. De inbreng in het BOGOR-project door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum zelf, is derhalve hoofdzakelijk gebaseerd op de inbreng van Leiding en Vrijwilligers en dus ‘In Natura’. Daar waar aan het eind van het traject een financiële aanvulling moeten worden gedaan, zal dat via beperkte inbreng van aanmonstergelden gebeuren.

Website: https://lloydatelier.nl

……………………………………………………………………………………………………

SPONSORING BOGOR-PROJECT

33 %

(December – 2018)

 

 

Het laatste stichtingsbestuur …….

ontmantelde in 2019 direct al het lopende BOGOR-project!

Het is een eufemisme te stellen dat het nieuwe bestuur van de stichting Koninklijke Rotterdamsche Erfgoed Centrum, als naamopvolger van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, geruisloos de verantwoordelijkheden, taken en projecten heeft ontmanteld en vervolgens geliquideerd.

Vrij snel na het overnemen van het bestuursstokje door het nieuwe bestuur begon men in 2019 direct al met de ontmanteling van de stichting met inhoud, die Ed van Lierde in dertien jaar zorgvuldig had opgebouwd. Het ontmantelen (schrappen) van het Bogor-project en daarmee van het beëindigen van gehele Indonesië-project was symptomatisch, erg heftig en deed bij velen pijn. Ook het niet gebruikmaken van het  aanbod van Ed van Lierde het reeds opgestarte BOGOR-project (zelfstandig) af te maken, was merkwaardig, duidt op onwil en gaf duidelijk aan dat men andere plannen had! Dat laatste bleek 0.a. uit het feit dat het nieuwe bestuur haar besluit met verregaande consequenties opvallend onjuist in het magazine LLOYD-KOMPAS motiveerde en notabene, de direct belanghebbende Indonesië-partners  en het gehele Comité van Aanbeveling hiervan niet op de hoogte heeft gebracht, sterker nog, nooit met hen kennisgemaakt!

Er is maar één reden te verzinnen waarom het nieuwe bestuur, dat al een jaar lang los van Ed van Lierde opereerde, voor ontmanteling en vervolgens liquidatie had gekozen en die reden was vóór hun toetreding een totaal verkeerde inschatting van de nodige vaardigheden om de stichting KRL-Museum met enig succes te kunnen leiden. Het vele werk en de benodigde kwaliteiten daarvoor moet hen volledig hebben verrast. Een beoogd voorzitter die het woord “Koninklijk” wel goed op z’n CV vond staan, spreekt boekdelen. Toen het bestuur zich steeds meer in de nesten werkte, begon men te ontmantelen om vervolgens zaken toch nog behapbaar te maken. Pas toen bleek dat men geen enkele steun meer van onze achterban kreeg, is men de stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum gaan liquideren!