BOGOR – PROJECT

 

 

 

BOGOR – PROJECT

Hieronder kunt u lezen welke voorbereidingen in 2017 al in Bogor werden getroffen. Voorbereidingen waar we bij een eventuele doorstart zeker baat bij zullen hebben en wellicht drukt dat mogelijk ook de begrotingskosten.

In voorbereiding op het Medan-project had Mr. Soedjai Kartasasmita (Voorzitter van de Indonesische Vereniging van Plantage Ondernemers en voorzitter van het Indonesisch Plantage Museum, beide te Medan) bestuursvoorzitter Ed van Lierde van het KRL-Museum en echtgenote uitgenodigd voor een bezoek bij PT-RPN te Bogor, het Indonesian Rubber Research Institute. Dit instituut doet voor veertien overheidsplantages onderzoek en ontwikkeling. We spreken hier over Palmolie-, Rubber-, Cacao-, Koffie-, Thee-, Rietsuiker- en Kina-producten die door de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en al haar voor gangers in de vaart op Nederlands Indië en Indonesië, in enorme hoeveelheden vervoerd zijn. Bij het bezoek aan PT-RPN – Bogor ging het met name over het plantageproduct: ‘Rubber’.

Dit bezoek leverde twee belangrijke dingen op, namelijk: a. een prachtige manier om enigszins thuis te geraken in een materie die bij ons museum minder bekend, maar bij Nederland overbekend is. b. De vraag van dit instuut aan het KRL-Museum ook in hun museum een Rotterdamsche Lloyd collectie onder te gaan brengen.

Mr. Soedjai Kartasasmita

In preparation for the Medan-project Mr. Soedjai Kartasasmita (Chairman of the Indonesian Plantation Entrepreneurs Association and Chairman of the Indonesian Plantation Museum, both at Medan.) invited Chairman Ed van Lierde of the Royal Rotterdam Lloyd Museum and his spouse for a visit to PT RPN – Bogor which is a subsidiary Research & Development company of fourteen state owned plantation enterprises. In fact, this visit was a wonderful way to get familiar with an area which in former days was very well known to the Dutch. We are talking about Palm oil, Rubber, Cacao, Coffee, Tea, Sugar Cane and Kina products shipped in huge quantities by for instance the Royal Rotterdam Lloyd and all its predecessors during her voyages from the Dutch Indies back to The Netherlands. The keynote of this PT-RPN-visit at Bogor was the plantation product: ‘Rubber’

Boven: Vloeibaar uit de rubberboom – liquid from the rubber tree.

Onder: Balen rubber gereed om verscheept te worden. – Below: Bales of rubber ready to be shipped.

Voorlopers  Indonesian Rubber Research Institute.

Op 1 januari 1926 werden drie kleinere, te Bogor (Buitenzorg) werkende instellingen: het Rubberproefstation West-Java, het Centraal Rubberstation en het Physiologiefonds tot het Proefstation voor Rubber verenigd. Het Proefstation moest de belangrijke vraagstukken overzien en tijdig onderzoek instellen. Bij dit Proefstation voor Rμbber waren in die tijd elf wetenschappelijke onderzoekers, het nodige administratieve personeel, Inlandsche laboranten en hulpkrachten, betrokken. Het was, na het Suikerproefstation, het grootste proefstationin Nederlands Indië.

Forerunners Indonesian Rubber Research Institute.

On January 1, 1926, three smaller institutions operating in Bogor (Buitenzorg): the Rubber Research Station West Java, the Central Rubber Station and the Physiology Fund were united to form the Research Station for Rubber. The Research Station had to oversee the important issues and conduct timely research. At that time eleven scientific researchers, the necessary administrative personnel, native lab technicians and assistants were involved in this Research Station for Rμbber. It was, after the Sugar Research Station, the largest experimental station in the Dutch East Indies.

Dr. Suroso Rahutomo – Kepala Pusat Penelitian Karet

(Hoofd van het onderzoekcentrum)

Kantor Pusat Penelitian Karet – Bogor.

In ruimte-12 komt mogelijk de Lloyd-collectie.

Kunjungan Pendiri sekaligus Presiden dari Royal Museum Rotterdamsche Lloyd – Belanda ke PUI Bioteknologi dan Bioindustri di Bogor – 13 Februari 2017.

Bezoek van Oprichter en Voorzitter van het Koninklijke Museum Rotterdamsche Lloyd Museum – Nederland en echtgenote aan Pui Biotechnologie en Bio-industrie in Bogor – 13 februari 2017.

Visit of Founder and Chairman Royal Rotterdam Lloyd Museum Foundation – The Netherlands and spouse to Pui Biotechnologie en Bio-industry at Bogor – February 13th 2017

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Het rubber wordt uit een metalen mal geklopt.

Machine waarmee NPV-rubberlaarzen worden gemaakt.

Zwaar rubber fundamentblokken tegen de gevolgen van aardbevingen.

Aardbevingproof rubberfundament met PVC-buis.

De Bogor-schenkingscollectie

De bij de Nederlandse Ambassade tijdelijk ondergebrachte Batavia-collectie wordt t.z.t. naar Bogor vervoerd. Deze collectie was ter beschikking gekomen omdat de nieuwe huurder van het voormalige en gerestaureerde Lloyd-gebouw ‘Cipta Niaga’ te Kota Tua-Batavia de collectie niet kon blijven exposeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat het Scheepsmodel van het ms Dempo voor het Bogor-project ter beschikking is gekomen.

Naast deze Batavia-collectie-items worden nog Bogor-specifieke items toegevoegd. Omdat uiteraard rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheden van de locatie en de wensen van de ontvanger is de Bogor-schenkingscollectie nog niet definitief samengesteld. In ieder geval denken we aan een additioneel, door het Lloyd-Atelier vervaardigde mozaïek betreffende Indonesische werkers aan boord van Lloyd-schepen: een Mandoer (Baas Djongossen), een Javaanse sjouwer, een koelie (scheepsarbeider met draagstok), een Madoerese voorman en een Javaanse bediende (Djongos). 

Voorts wordt een olieverfschilderij vervaardigd waarop het ss Bogor en ss Salak te zien zijn met op de achtergrond Gunung Salak. Een goede en relevante balans tussen de tentoon te stellen plantage-items en Rotterdamsche lloyd-artefacts heeft daarbij alle aandacht!

Bogor Endowment Collection

The Batavia collection, is temporarily housed at the Dutch Embassy and ​​will be transported to Bogor in due course. This collection had become available because the new tenant of the former and restored Lloyd building ‘Cipta Niaga’ at Kota Tua-Batavia was unable to continue to exhibit this collection. This means, for example, that the ship model of the ms Dempo has become available for the Bogor project. In addition to these Batavia collection items, Bogor-specific items will be added. Because the possibilities of the location and the wishes of the recipient must of course be taken into account, the Bogor donation collection has not yet been definitively compiled. In any case, we are thinking of an additional mosaic, made by the Lloyd-Atelier, concerning Indonesian workers on board Lloyd ships: a Mandoer (Chief Djongossen), a Javanese porter, a coolie (shipworker with a carrying stick), a Madurese foreman and a Javanese servant (Djongos).

An oil painting will also be produced showing the ss Bogor and ss Salak with Gunung Salak in the background. A good and relevant balance between the plantation items to be exhibited and Rotterdamsche Lloyd artifacts has of course all the attention.

A famous Rotterdam Lloyd Poster

Rotterdam Lloyd cigar on heavy copper Rotterdam Lloyd ash tray.

Rotterdam Lloyd Java/Sumatra cigaret box

De vitrinekast met inhoud, roemrucht Lloyd-Affiche, een reddingsboei van het ms Sibajak en een geweldige actiefoto te Tandjung Priok met het ss Patria.

 

 

 

DONATEURS BOGOR-PROJECT

Financieel gezien, krijgt het BOGOR-project, uiteraard pas het ‘goene licht’ als de begrote kosten kunnen worden gefinancierd. Hier beneden geven wij niet alleen aan welke bedrijven c.q. personen gaan of hebben gedoneerd, maar ook kunt u, helemaal onderaan, lezen welk percentage van de totale begroting al door genoemde donateurs is toegezegd.

DONORS BOGOR-PROJECT

Financially speaking, the BOGOR project of course will only receive the ‘green light’ if the budgeted costs can be financed. Below we not only indicate which companies or persons will or have donated, but you can also read, at the very bottom, what percentage of the total budget has already been pledged by donors mentioned.

xxx xxx
xxx xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

Puck Willemstein – privé

Oud Lloyd-bemanningslid, Puck Willemstein te Zundert heeft zich in het verleden en heden, telkens weer, een groot supporter getoond. Beide Indonesië-projecten hebben van hem een donatie ontvangen en het doet ons groot genoegen dat het Bogor-project ook dankbaar van zijn genereuze en substantiële steun gebruik mag maken.

Bogor-donaties uit onze achterban

  • Oud Lloyd-Hofmeester, Fred van der Heiden.
  • Anonieme donatie van zoon Lloyd-HWTK uit het Westen des lands.
  • Oud Lloyd-Kapitein Jochem Bronsveld.
  • Zoon oud Lloyd-WTK, Ronald Veugen.
  • Oud Lloyd-Bakker/kok, John Minnaard.
  • Oud Lloyd-WTK, Rom Boersma.
  • Gepensioneerd scheepsbouwkundig Ing., Hans Roggeveen.
  • Oud Lloyd-WTK, Fred van den Boogaard.
  • Modjokerto-dochter, Nolly van Zanten-Feenstra (dochter van 5e Machinist Hendrik Pil).
  • Anonieme donatie van oud Lloyd-WTK uit  N/W Nederland.

Overige personen, al dan niet uit onze achterban, die dit project een goed hart toe dragen, roepen wij op ons met de verwezenlijking van dit mooie project te helpen.

Graag op bankrekening: NL 46 RABO 0341072567 t.n.v E. van Lierde, onder vermelding van: Bogor-project.

Website: www.lloydatelier.nl  

 

 

Het Lloyd-Atelier werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen structurele subsidies. De inbreng van ons Atelier in dit Bogor-project is derhalve hoofdzakelijk gebaseerd op de inbreng van vrijwillige inzet. Van onze achterban krijgen wij regelmatig vrijwillige donaties als bestrijding van de lopende kosten van het Lloyd-Atelier. Van deze ‘algemene’-donaties zal € 1.000,- in het Bogor-project worden gestoken. Genoemd bedrag is in onderstaand percentage verdisconteerd!

Ed van Lierde-privé

…………………………………………………..……..

Bij het opnieuw leven inblazen van het Bogor-project is het grote voordeel dat het KRL-Museum had, vervallen. De stichting had namelijk een ANBI-status bij de Belastingdienst, zo’n status  wordt doorgaans door fondsen verplicht gesteld. Het Lloyd-Atelier is geen Stichting of Vereniging en heeft dus deze voordelen helaas niet meer. Dit betekent dat het succes van dit Bogor-project gebaseerd zal moeten zijn op het vertrouwen in projectleider Ed van Lierde. Hij vindt dit project zo belangrijk dat hij privé zal bijspringen als dit, vanwege financiële tekorten, niet  door dreigt te gaan, maar uiteraard gaan wij hier helemaal niet van uit!

……………………………………………………………………………………….……………

SPONSORING BOGOR-PROJECT

30,1 %

(15 maart 2023)

 

 

Het laden, vervoer en lossen van rubber/latex door de Rotterdamsche Lloyd en Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

The loading, discharging and transport of rubber/latex by Rotterdam Lloyd and Royal Rotterdam Lloyd

Crêperubberen verpakking en bestempelen  van de balen – 1950

Opslag balen rubber in Tandjong Morawa te Serdang, Oost-Sumatra – 1950

Laden balen rubber aan boord van het ms Mataram – 1959

……………………………………………………………………………….

De balen rubber worden vanuit prauwen geladen  1959

………………………………………………………………………………

 

Laden balen rubber aan boord van het ss Ampenan 1968

 

In het warehouse: Losse balen en rubber in kratten 1968

Het ss Utrecht lost op de kade te Ashtabula-Lake Erie losse balen rubber – 1963